เคล็ดลับการผลิตหน่อไม้ฝรั่งให้ได้คุณภาพและปลอดภัย ตอนที่ 2                  คุณวิเชียร  แป้นกรม  อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย ได้เล่าประสบการณ์ความสำเร็จที่ปฏิบัติในแปลงหน่อไม้ฝรั่งหรือแปลงพืชผัก ว่า เดิมมีอาชีพรับจ้าง กู้เงิน  80,000  บาท  ปลูกหอมและกระเจี๊ยบแต่ไม่ได้มาตรฐาน  บริษัทริเวอร์แควฯรับซื้อ กิโลกรัมละ  15 บาท ใช้รถซาเล้งของตนเอง บรรจุใส่ตะกร้าไปส่ง  คุณวิเชียรล่าต่อว่า การทำการเกษตรถ้ารู้ไม่จริงจะลำบาก  ปัจจุบันปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และรับซื้อจากลูกไร่ด้วย  ปัจจัยที่จำเป็นในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งได้แก่ สายพันธุ์   ปุ๋ยคอก หน่อไม้ฝรั่งต้องการอาหาร   60 ก.ก./ไร่/ปี ทยอยใส่  7 วันหรือ  15 วัน  จากการศึกษาข้อมูลจากประเทศไต้หวันจำนวน   100ก.ก./ไร่/ปี  การเตรียมดินจะต้องใส่ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยอินทรีย์  1.5 ตัน  รดน้ำเช้า-เที่ยง  ถ้า รดน้ำตอนเย็น เชื้อราจะเกิดได้ง่าย    ส่วนเคล็ดลับของคุณลุงจันทร์ จันทร์อ้น บ้านเลขที่36/1 หมู่ 1 บ้านหนองสาหร่าย อำเภอพนนมทวน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพว่า การเตรียมดินให้ดี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับดินปริมาณมาก 1ไร่ใส่ปุ๋ย 3 คันรถ ขี้ไก่ ขี้วัว หมักไว้ 6 เดือนก่อนแล้วทยอยใส่ปรับพื้นที่  ขุดหลุมห่างระหว่างแถว 1.40  - 1.50 เมตร   ห่างระหว่างต้น ประมาณ 40 ซ.ม.  ไถให้เป็นร่อง  ปลูกลึกประมาณ 10 ซ.ม. ถ้าลึกเกินจะไม่ออกดอกจะถอนไม่ขึ้น พรวนดินขึ้นมาให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หลุมละ 1 ช้อน โรยแล้วจึงปลุก พยายามให้รากแผ่ออกอย่าปล่อยเป็นกระจุก  4-5 เดือน ถอนหน่อ ตัดได้มีด 1 และ มีด 2 แล้วค่อย ๆ พูนดินให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ใส่ปุ๋ยเคมี 20 ก.ก./ไร่ ปุ๋ยอินทรีย์ 50 ก.ก./ไร่ ออกหน่อสม่ำเสมอ ให้ใส่ปุ๋ยห่างจากทางเดิน 10 ซ.ม. เพราะรากจะอยู่บริเวณร่องทางเดิน  เว้นไป 1 เดือนก็สามารถตัดได้ประมาณ 2-3 เดือน การใช้สปริงเกอร์รดน้ำจะมีโอกาสให้โคนเปียกจะเป็นเชื้อรา  แต่ถ้ารดน้ำตามร่องจะป้องกันโรคได้เนื่องจากไม่เปียก  ใช้น้ำหมักกันเพลี้ยไฟ มีการคัดเกรด                 A  B  C  ตกเกรด  และยังแยกเป็นแบบตูม และบาน ส่งให้พ่อค้าที่ ต.ตะคร้ำเอน ไม่มีการทำสัญญา ได้เงินประมาณ 7 วัน 1) ไข่ 5 ฟอง กากน้ำตาลปริมาณเท่าไข่ และยาคูล  2 ขวด หมักไว้ 20 วันแล้วฉีดต้น เป็นสูตรการผสมฮอร์โมนเพื่อเร่งดอก                  2) นมน้ำเหลือง 3 ก.ก.  พุงปลาทะเล 3 ก.ก. กลูโคส 3 ก.ก.  หมักไว้ 1 เดือน เป็นสูตรบำรุงใบ และดอก                 3) ไคโตซาน  1ฝา และ ผงชูรส  (ตราปูแดง) 1 ก.ก. ผสมกับน้ำ 200 ลิตร ฉีดเพื่อปรับสภาพดินและสามารถรักษาแผลบริเวณต้นได้ด้วย ส่วนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งของกลุ่มเกษตรกรบ้านดอนแสลบ ของคุณสมจิต วงษ์กรณ์ อำเภอพนมทวน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ให้ที่ประชุมฟังว่า การเตรียมดิน จะใช้ขี้วัว 1 ตัน แกลบหมักไว้ 3 เดือน ถ้าหมักได้นานเป็นปียิ่งดีเพราะจะไม่มีความร้อน กองไว้รดน้ำเรื่อย ๆ บางครั้งมีการใช้สาร พ.ด. 1 หมักไว้  ใช้พันธุ์จาก อ.ด่านมะขามเตี้ย  Brocked  improved   ส่งผลผลิตขายให้พ่อค้าจังหวัดเชียงใหม่  โดยผ่านพ่อค้าคนกลางจากอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งรับซื้อทั้งหมด  โดยไม่มีการทำสัญญาล่วงหน้า  แบ่งเป็น A ตูม บาน  ราคา 50 และ 28  บาท ถ้า B ตูม บาน ราคา 30 และ 20 บาท ถ้าเป็น C ตูมและบานราคา 15 บาท  ตกเกรดราคา 6 บาท  สภาพอากาศมีผลถ้าร้อน  ดอกจะบาน จะแก้ไขโดยการใส่หมวก  ถ้าอากาศเย็นดอกจะตูม   การพักต้น  ถ้าหากต้องการหน่อ หากพบต้นใหญ่จะต้องถอนทิ้ง เก็บไว้เฉพาะเกรด B C  จะได้ไม่เปลืองปุ๋ยในการบำรุงต้นใหญ่  โรคเพลี้ยไฟ ใบหงิกจะพบช่วงเดือนเมษายน ให้ใช้ยาจากบริษัทสูตร 99 เพราะสามารถใช้ได้จัดอยู่ในประเภทปลอดสารพิษ  คุณสุพจน์  กิจเกตุเกษตรอำเภอพนมทวนซึ่งย้ายมาจาก อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย ดินแดนที่มีการ ปลูกหน่อไม้ฝรั่งมาหลายปี ได้ ให้ข้อมูลในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพิ่มเติมว่า สภาพ ดินของ 2 พื้นที่ด่านมะขามเตี้ยกับอำเภอพนมทวนแตกต่างกัน  ที่ด่านมะขามเตี้ยจะเป็นดินทรายร่วน ระบายน้ำ ตลาดต้องการหน่อเล็ก ปลูก ระหว่างแถวห่าง 1.2 ระหว่างต้น 30 ซ.ม.  เพื่อให้ได้หน่อเล็ก อวบหนา 1 ซ.ม. ยาว10 ซ.ม.ต้นตอถอนง่าย พื้นที่ลาดเทไปตามร่องน้ำ  ส่วนที่บริเวณอ.พนมทวน ผู้รับซื้อจะต้องการหน่ออวบใหญ่ จึงต้องปลูกระยะห่างระหว่างต้นมากกว่าอ.อ่านมะขามเตี้ย ไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ การพักต้นทำเหมือนกัน ใช้รถไถเล็กขึ้นได้เลย  การใส่ปุ๋ยให้ทางราก หว่าน  พูนดิน  ใส่แกลบดิบจะไม่มีเชื้อรา  ถ้าใช้ขี้ไก่จะพบเชื้อรามาก  ใบร่วงสีเหลือง  หน่อไม้ฝรั่งชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ  การให้น้ำแบบสเปรย์เพื่อช่วยล้างน้ำค้างป้องกันใบเป็นเชื้อรา ...........................................................