• ผมอ่านบันทึกของ อ.เฉลิมลักษณ์ และ อ.ภีม ในวันที่ทีมคุณเอื้อจังหวัด วิชาการ และทีมเลขา โครงการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 ส.ค.49  แล้ว ก็รู้สึกว่าดีมากๆในทุกเรื่องครับ KM ไม่ทำก็ไม่รู้ ย้ำคำของผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ อีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบ อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเป้าหมายที่ทำ กระบวนการทำ และผลที่ทำเป็นเช่นไร ซึ่งมีข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงงานเพื่อการเรียนรู้ใหม่มากมาย มีตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายใหม่ อาจจะปรับเป้าหมายเป็นจัดการความรู้เพื่อเสริมกระบวนการชุมชนเข้มแข็งแทนเป้าหมายเดิม แก้จน เป็นต้น และมีประเด็นเรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมาย ทั้งเรื่องการทำ Km แยกออกมาจากกิจกรรมปกติ การบูรณาการการทำงานกันไม่เต็มที่ ฯลฯ
  • ประเด็นที่ผมสนใจมากประเด็นหนึ่ง คือ การทำนำร่องใน 5 โซนพื้นที่ โซนพื้นที่ละ 1 อำเภอ ให้ทำเป็นตัวอย่าง ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานและสร้างความเข้าใจเรื่องการทำ KM   ซึ่งได้กำหนดแล้วได้แก่ อ. เชียรใหญ่ อ. ท่าศาลา อ. ทุ่งสง อ. พิปูน อ. ชะอวด  ซึ่งการแบ่งกันทำงานอย่างนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องควรทำอย่างยิ่ง จะแก้ไขปัญหาเรื่องการบูรณาการการทำงานไม่ได้ได้เป็นอย่างดี  เรื่องนี้ผมได้เรียนกับท่านผู้ว่าฯครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ในวันที่ สคส. มาจับภาพ KM INSIDE  แต่ความคิดของผมในครั้งนั้นคือให้ส่วนราชการที่มีงานเด่นที่สุดเป็นเจ้าภาพในระดับอำเภอไปเลย ทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายอยู่ภายใต้หน่วยงานนั้น ส่วนระดับตำบลก็พิจารณาตามความโดดเด่นของงานหรืออะไรที่จะเห็นสมควรก็ได้เพื่อเลือกเป็นหน่วยงานเจ้าภาพระดับตำบล ภาคีร่วมก็เหมือนเดิม หากเราทำอย่างนี้ได้ ผมว่าจะไม่มีหน่วยงานไหน ไม่มีนายอำเภอคนไหน จะไม่เต็มที่กับงานนี้ ยิ่งทีมคุณเอื้อจังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนุนเสริมอย่างเต็มที่ เป็นการแบ่งกันรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพก็จริง  แต่เป้าหมายเราคือที่เดียวกัน แต่เมื่ออ่านจากบันทึกทั้งสองแล้วปรากฏว่าเป็นการแบ่งเจ้าภาพกันระดับตำบลเท่านั้น ตามความคิดเห็นของผม ผมอยากเห็นการแบ่งการรับผิดชอบทั้งระดับตำบล อำเภอ และปีต่อๆไปอาจจะเป็นระดับโซนไปเลย เพื่อเห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมที่จริงจังมากขึ้น ไม่ใช่หน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดทำอยู่หน่วยงานเดียวอย่างที่เป็นห่วงกังวลกันอยู จะได้เห็นประสบการณ์การเรียนรู้อะไรดีๆอีกมากมาย
  • บันทึกมาเพื่อ ลปรร.ครับ