เหล้า เป็นเรื่องใหญ่ในเมืองไทย ใหญ่ในด้านการเงิน เพราะว่า ซื้อเหล้าปีละไม่ตำ่กว่า แสน,ล้านบาท

กินเหล้าไทย เบียร์ไทยเข้าไปแล้ว แสดงว่าช่วยชาติ อย่าไปเชื่อ เจ้าของเบียร์ เจ้าของเหล้า รวยเป็นมหาเศรษฐีมากกว่า ส่วนเจ้าของประเทศ คือคนไทย ก็จนเหมือนข้าวเกรียบกรอบต่อไป

เร่ื่องเหล้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เลือดเนื้อคนไทย อย่างแท้จริง และกินเหล้าแบบคนไทยนั้น ฆ่าตัวเอง และฆ่าประเทศได้แน่นอน

คนกินเหล้าขาดวิตามิน 13 และกลุ่มวิตามิน 13 ตัวอื่น ถ้าพูดกันอย่างกว้างๆ เมืืื่อคุณกินไม่ได้นอนไม่หลับ เลือดคุณมีน้อย สมองคุณไม่ทำงาน คิดไม่ได้ จำอะไรไม่ได้เลย แล้วอย่างนี้ ชีวิตคุณจะอยู่ได้อย่างไร