การบริการที่ดี ระดับ 4

  ติดต่อ

  ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป   

เมื่อท่านได้ทราบสมรถนะ ของบุคลากร เรื่อง การบริการที่ ดี ระดับ 1    การบริการที่ดี ระดับ 2  และการบริการที่ดี ระดับ 3    กันแล้ว มารู้เรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ การบริการที่ดี ระดับ 4 กันบ้าง การบริการที่ดี ระดับ  4  ประกอบด้วย การบริการที่ดี ทั้ง 3 ระดับก่อนหน้านี้ รวมกับ ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป   แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก

  • ให้เวลาแก่ผู้รับบริการ  โดยเฉพาะเมื่อผู้รับบริการประสบความยากลำบาก เช่นให้เวลาและความพยายามพิเศษในการให้บริการเพื่อช่วยผู้รับบริการแก้ปัญหา
  •  คอยให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึงหรือไม่ทราบมาก่อน
  • ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป สามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้
  • เข้าใจความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการและ/หรือใช้เวลาแสวงหาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นหรือควมต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
  • ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ

 ท่านคิดว่าการบริการที่ดีของท่านอยู่ในระดับใดคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 47989, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:48:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัย#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#การพัฒนาองค์การ#km-kku#การบริการที่ดี

บันทึกที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ไม่ทราบว่าจะมีบริการที่ดีระดับ 5 (5 ดาวต่อหรือไปนะ)

ก.พ. กำหนดไว้ 6 ระดับ แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดไว้ 5 ระดับค่ะ โดยรวมระดับที่ 5และ6 ของ   ก.พไว้ด้วยกัน อ่านการบริการที่ดี ระดับ 5 ของ มข.ได้ในบันทึก http://gotoknow.org/blog/dt10/48220 นะคะ