อนุทินการเรียนรู้ 567

Powerpoint และ SPSS

อนุทินการเรียนรู้ที่ 5    เสาร์ที่  5  สค.  49

หัวข้อที่เรียนรู้     การทำ  Powerpoint  และเทคนิคต่างๆ

ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ

         เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นจะต้องเรียนรู้  น่าสนใจมาก   ทุกๆ เรื่องได้แก่การเลือกรูปแบบ  การเลือกframe แบบมีรูปภาพ  การเปลี่ยนพื้นหลัง  เทคนิคการนำเสนอในแบบต่างๆ  เป็นต้น และคิดว่าถ้าตั้งใจฝึกทักษะก็คงจะทำได้ดีขึ้น

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน

         เพื่อนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้  และชื่นชมที่อาจารย์จัดเนื้อหาสาระเหล่านี้ไว้ในหลักสูตร

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้

         จากที่พอมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อย   เมื่ออาจารย์เพิ่มเติมให้ก็เข้าใจมากขึ้น  ได้เทคนิคต่างๆทำให้งานนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น   อาจารย์มีวิธีสอนที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองดีค่ะ  และยังทบทวนให้อีกด้วยในตอนบ่าย     

สาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้

         ต้องการเรียนรู้เทคนิคต่างๆที่ทำให้งานนำเสนอน่าสนใจมากขึ้นอีกค่ะ

อนุทินการเรียนรู้ที่ 6    เสาร์ที่  2  กย.  49

หัวข้อที่เรียนรู้     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS

ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ

         เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก  ทุกๆ เรื่องได้แก่การกำหนดตัวแปรใน  Valiable  View  การใช้  Data   View   การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   2  ตัวแปร  3  ตัวแปร   การใช้คำสั่ง Analyze   Transform  เป็นต้น 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน

         เพื่อนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้  แต่ต้องทำบ่อยๆ  ยังสับสนบ้างในตอนเรียนและชื่นชมที่อาจารย์สอนได้เข้าใจดีทั้งๆ เป็นเรื่องที่น่าจะสอนยาก

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้

         จากที่พอมีความรู้สถิติวิจัยอยู่บ้างเล็กน้อย   เมื่ออาจารย์สอนการวิเคราะห์ก็เข้าใจมากขึ้น  อาจารย์มีวิธีสอนที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองดีค่ะ  และยังอธิบายรายบุคคลให้อีกด้วย

สาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้

         ต้องการเรียนรู้การวิเคราะห์ด้วยสถิติที่ซับซ้อนขึ้นด้วย

อนุทินการเรียนรู้ที่ 7   อาทิตย์ที่  3  กย.  49

หัวข้อที่เรียนรู้     การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  SPSS (ต่อ)

ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ

         เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มาก  ทุกๆ เรื่องได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น  การหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ  การทดสอบสมมติฐาน  เป็นต้น   เพราะจำเป็นต้องใช้แน่นอนในการวิจัย

การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน

         เพื่อนส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้  แต่ความรู้ด้านสถิติมีน้อยเพราะไม่ค่อยได้ใช้  เลยสับสนบ้างตอนฟังอาจารย์อธิบาย  แต่ก็ไม่ถึงกับเครียด  และชื่นชมที่อาจารย์สอนได้เข้าใจดีทั้งๆ เป็นเรื่องที่น่าจะสอนยากอีกเช่นกัน

การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้

         จากที่พอมีความรู้สถิติวิจัยอยู่บ้างเล็กน้อย   เมื่ออาจารย์สอนการวิเคราะห์ก็เข้าใจมากขึ้นแต่น้อยกว่าเมื่อวานนี้เพราะสถิติซับซ้อนขึ้น    อาจารย์มีวิธีสอนที่เข้าใจง่าย    และยังอธิบายรายบุคคลให้อีกด้วย

สาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้

         ต้องการเรียนรู้เรื่องการแปลความหมายข้อมูลให้มากกว่านี้ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน will be doctor

คำสำคัญ (Tags)#อนุทินการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 47983, เขียน: 03 Sep 2006 @ 13:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)