กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

jiraporn chusri
กฎหมายที่สำคัญที่นักธุรกิจจะต้องทราบ

เบื้องต้นจะต้องทราบถึงกฎหมายที่เข้ามาควบคุม   และเกี่ยวข้องกับธรุกิจของเราโดยตรง   เช่น  ทำธุรกิจเช่าสำนักงาน   จะต้องทราบถึงกฎหมายภาษีอากรที่เข้ามาควบคุม   ความสูงของอาคาร   ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร   และ่ิ่สิงแวดล้อมที่กฎหมายควบคุมสำหรับธุรกิจนั้น ๆ   โดยตรง  นอกจากนี้จะต้องทราบถึง 

1.  กฎหมายบริหารงานบุคคล    กฎหมายการจ้างแรงงานสวัสดิการที่ควรให้ความคุมครอง

2.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันดูแลเพืี่่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

3.  กฎหมายในการขยายเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการ  ว่าการขยายจะไปในทางใดได้บ้าง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

คำสำคัญ (Tags)#homework

หมายเลขบันทึก: 47987, เขียน: 03 Sep 2006 @ 13:37 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 20:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)