• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

  กฎหมายที่สำคัญที่นักธุรกิจจะต้องทราบ  

เบื้องต้นจะต้องทราบถึงกฎหมายที่เข้ามาควบคุม   และเกี่ยวข้องกับธรุกิจของเราโดยตรง   เช่น  ทำธุรกิจเช่าสำนักงาน   จะต้องทราบถึงกฎหมายภาษีอากรที่เข้ามาควบคุม   ความสูงของอาคาร   ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร   และ่ิ่สิงแวดล้อมที่กฎหมายควบคุมสำหรับธุรกิจนั้น ๆ   โดยตรง  นอกจากนี้จะต้องทราบถึง 

1.  กฎหมายบริหารงานบุคคล    กฎหมายการจ้างแรงงานสวัสดิการที่ควรให้ความคุมครอง

2.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันดูแลเพืี่่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

3.  กฎหมายในการขยายเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการ  ว่าการขยายจะไปในทางใดได้บ้าง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): homework 
  หมายเลขบันทึก: 47987
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)