กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยทั่วไป

  ติดต่อ

  กฎหมายที่สำคัญที่นักธุรกิจจะต้องทราบ  

เบื้องต้นจะต้องทราบถึงกฎหมายที่เข้ามาควบคุม   และเกี่ยวข้องกับธรุกิจของเราโดยตรง   เช่น  ทำธุรกิจเช่าสำนักงาน   จะต้องทราบถึงกฎหมายภาษีอากรที่เข้ามาควบคุม   ความสูงของอาคาร   ระบบการรักษาความปลอดภัยในอาคาร   และ่ิ่สิงแวดล้อมที่กฎหมายควบคุมสำหรับธุรกิจนั้น ๆ   โดยตรง  นอกจากนี้จะต้องทราบถึง 

1.  กฎหมายบริหารงานบุคคล    กฎหมายการจ้างแรงงานสวัสดิการที่ควรให้ความคุมครอง

2.  กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ต้องช่วยกันดูแลเพืี่่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกับผู้คนรอบข้าง

3.  กฎหมายในการขยายเพื่อความเจริญเติบโตของกิจการ  ว่าการขยายจะไปในทางใดได้บ้าง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mba-mut

หมายเลขบันทึก: 47987, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 20:52:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #homework

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)