เมื่อวันที่ 21 ส.ค.49 (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สปสช. ได้พิจารณาหน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครร่วมโครงการศูนย์แพทย์ โดยใช้เกณฑ์ ทำเลที่ตั้งเหมาะสม ได้แก่ กิ่งอ.ที่ไม่มีรพ./ชนบท /ชุมชนใหญ่ /ชุมทาง /มีชื่อใน Megaproject มีการดูแลประชากรในความรับผิดชอบ (รวมเครือข่าย) > 10,000 คน มีความสามารถในการจัดหาแพทย์มาให้บริการปฐมภูมิได้ ดังนี้ หากกรณีในเขตเมือง แพทย์ 1-2 คน / 5 วันๆละ 8 ชม. ในกรณีในเขตชนบท แพทย์ 1-2 คน / 5 วันๆละ 4 ชม. และดูมีส่วนร่วมของชุมชน / ท้องถิ่น (อบท / อบต) ด้วย ซึ่งจากผลการพิจารณารวมทั้งหมด 123 แห่ง ทั้งประเทศ 

     ในส่วนของภาคใต้  เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี และ เขตพื้นที่สงขลา มีรวม 18 แห่ง ดังนี้ (ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการครับ)

  • จว.สุราษฎร์ธานี สอ.บางสวรรค์ อ.พระแสง และ สอ.บ้านใน อ.ดอนสัก
  • จว.ชุมพร สอ.เขาทะลุ  อ.สวี และสอ.รับร่อ อ.ท่าแซะ
  • จว.พังงา สอ.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า
  • จว.สงขลา สอ.ควนลัง อ.หาดใหญ่, สอ.ระวะ อ.ระโนด และศูนย์ทุ่งท่าน้ำ ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่(เดิม) 
  • จว.สตูล ศพช.ปาล์มพัฒนา กิ่งอ.มะนัง
  • จว.พัทลุง ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ควนขนุน
  • จว.นราธิวาส สอ.ยิ่งงอ อ.ยิ่งงอ และ ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 สุไหงโกลก 
  • จว.ปัตตานี สอ.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์  
  • จว.ยะลา สถานีอนามัยโกคาบารู, ศูนย์สุขภาพตลาดเก่า, ศูนย์สุขภาพชุมชนลำใหม่, ศูนย์สุขภาพชุมชนเปาะเส้ง และศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านโฉลง