วันนี้ผมขอนำเทคนิคการสร้างตารางสีมาแนะนำให้กับท่านผู้อ่าน GotoKnow นะครับ

   เนื่องจากกล่องเครื่องมือไม่มี ICON หรือ Function ของตาราง ดังนั้น ต้องใช้เทคนิคที่พบโดยบังเอิญครับ

 • ที่บันทึกของเรา ให้คลิกขวาที่เมาท์ จะได้ลักษณะปรากฏดังภาพ (ถ้าไม่ได้ดังภาพแสดงว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่าน ใช้เทคนิคนี้ไม่ได้)
 • ให้เลือกที่ Insert a new table จะได้ภาพดังนี้ (ที่ General)
 • เลือก จำนวน columns และ จำนวน Rows ที่ต้องการ (3 และ 2)
 • Cellpaddding (ส่วนขยาย) สมมุติ เลือก 10
 • Cellspacing (สันตาราง) สมมุติ เลือก 5
 • Alignment --> เลือก Central (ให้อยู่กลางบันทึก)
 • Border เลือกความหนาของเส้นขอบ เลือก 4
 • Width ความกว้างของตาราง (ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้)  สมมุติเลือก 500
 • Height ความสูงของตาราง สมมุติไม่ใส่
 • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วจะได้ภาพดังนี้
 • เลือก Advanced (ด้านบน) จะได้ภาพดังนี้
 • ที่ Border color เราเลือกสีแดงเข้ม
 • ที่ Background color เราเลือกสีเหลืองอ่อน
 • เมื่อเลือกแล้ว จะได้ภาพดังนี้
 • และเมื่อกดปุ่ม Insert ก็จะได้ภาพของตารางดังข้างล่างนี้

     
     

 

 • เป็นตาราง 3 Columns และ 2 Rows กว้าง 500
 • ขอบตารางขนาด 5 สีแดงเข้ม สีพื้นตารางเหลืองอ่อน
 • สันตารางหนา 5
 • ถ้าใส่ภาพลงไป ภาพจะไม่ติดขอบ เนื่องจากเราเว้นระยะให้ 10

ติดตามการตกแต่งภาพก่อนใส่ในตารางใน ตอน 2 ต่อนะครับ..