สวัสดีครับชาว Blog

หลังจากร่วมกิจกรรม Knowledge Camping ครั้งที่ 13 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ยศเส) ที่กรุงเทพฯ แล้ว กิจกรรมต่อเนื่องก็คือการนำนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง เดินทางมาทัศนศึกษาและเข้าค่ายกันที่โรงเรียนเทพศินทร์ 9 (อ่างขาง) อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหาร และครูอาจารย์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่ง เป็นการสร้างวิสัยทัศน์และรวมใจกันเพื่อการพัฒนา "เทพฯ เป็นหนึ่ง"

ผมเดินทางไปถึงดอยอ่างขางอย่างมีความสุข แม้ว่าจะไม่ค่อยสบายนักเพราะว่าเสียงหาย (เนื่องจากทำงานหนักไปหน่อยและพักผ่อนน้อย) แต่การได้มาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติที่สวยงามของที่นี่ก็ทำให้ผมหายเร็วขึ้น

ภารกิจของผมเมื่อวานนี้ (4กุมภาฯ 55) คือ การบรรยาย เรื่อง หลักการบริหารโรงเรียน..ก้าวสู่ความเป็นสากลให้แก่ผู้บริหารและครูอาจารย์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ทั้ง 10 แห่งกว่า 100 คน บรรยากาศเมื่อวานนี้แม้จะมีเวลาไม่มากนักแต่ทุกคนสนใจ ผมพยายามจุดประกายให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวไกลสู่สากล

สำหรับสาระและภาพบรรยากาศจะนำมาแบ่งปันกับทุก ๆ ท่านที่นี่เช่นเคยครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศ