การจัดการเรียนการสอนมิใช่เรื่องยากสำหรับครูแต่จะสอนอย่างไรให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ครูแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างกันออกไปตามสาระการเรียนรู้และวีธีการของแต่ละท่าน  และยิ่งถ้าหากครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ อย่างหลากหลายแล้วเชื่อได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จในการสอนอย่างแน่นอน ทำให้นักเรียนเรียนสนุกได้ความรู้และเพิ่มประสบการณ์ในการสอนของครูให้มากยิ่งขึ้น