การก้าวไปข้างหน้าหากไม่มั่นคง  โอกาสก้าวพลาดมีสูง  ดังนั้นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต  หน้าที่การงาน  ต้องศึกษาหาความรู้ทุกแนวทางเพื่อป้องกันการผิดพลาด  พระพุทธองค์ทรงสอนว่า  "ความประมาทเป็นทางแห่งความสำเร็จ"