หลายวันมาแล้ว และหลายต่อหลายครั้ง ที่ผมได้รับการติดต่อทาบทามจากอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา แห่ง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ และแกนนำนักศึกษาในคณะนี้ เพื่อไปร่วมเสวนาในหัวข้อ “ศาลสุขภาพกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”  (คลิ้กดูรายละเอียด) มีการติดต่อกันหลายครั้ง กำหนดให้ผมจองวันของตัวเองไว้ 2 วัน คือ ไม่วันที่ 2 ก็ 3 ก.ย. 49 จนมาลงตัวว่าเป็นวันที่ 2 ในที่สุด พร้อม ๆ กัน ผมจึงต้องปฏิเสธการเดินทางไป ลปรร.กับ R2R-CoP ตามที่เคยบันทึกไว้

     ในการไปร่วมเสวนาครั้งนี้ผมได้เรียนเชิญ

 (ชักชวน) พี่สำเริง สุดสวาท อนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ที่เป็นตัวแทนผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาคประชาชน ไปร่วมด้วย ซึ่งท่านก็เต็มใจไปด้วยกันกับผมอย่างยิ่ง พี่สำเริงจะเป็นผู้ที่เดินเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากกรณีที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข ท่านจะมีกรณีตัวอย่างไปเล่าให้ฟังเยอะมาก รวมถึงการจัดการเพื่อการไกล่เกลี่ยอย่างสันติวิธี ตลอดจนการนำหลักการของคุณธรรม-จริยธรรมที่เป็นมุมมองของประชาชนมาบอกเล่าเรื่องราวให้ นศ.ได้ฟัง

     ในการเสวนาครั้งนี้ คาดหวังอย่างยิ่งว่า นศ.และผู้เข้าร่วมจะได้มองเห็นภาพการดำเนินงานจริง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งต้องมองในประเด็นการคุ้มครองสิทธิ์ฯ ให้มาก ๆ ด้วย ความสำคัญของประเด็นนี้เชิงป้องกันคือ การให้ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขมีคุณธรรมและจริยธรรมชนิดที่ฝังอยู่ในจิตและใจ ความเสียดายน้อยลงไปมากเลยครับที่ไม่ได้ไป ลปรร.กับ R2R-CoP ตามที่ มสช.เชิญมา ด้วยหากว่าวันนี้สามารถทำให้ นศ.เหล่านี้เกิดความตระหนักขึ้นได้ จนเป็นผลต่อการประกอบวิชาชีพของเขาในวันข้างหน้า

     หมายเหตุ: การเสวนาในครั้งนี้ทราบว่า อาจารย์ ดร.วัลภา คชภักดี รองอธิการบดี ม.ทักษิณ เป็นที่ปรึกษาโครงการอยู่ด้วย ท่านเป็นอาจารย์ผมตอนที่ท่านยังอยู่ที่ มอ. และผมไม่ได้เจอท่านมาหลายปีแล้ว ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าท่านมาอยู่วิทยาเขตพัทลุง จึงคาดหวังว่าจะได้ไปกราบท่านด้วยครับ