เมื่อเริ่มเข้ามาทำงานวิจัย ก็ตลุยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ KM แล้วก็ได้ยินหลายๆคนอ้างอิงถึงคำพูดของคุณหมอวิจารณ์ว่า KM ไม่ทำไม่รู้

     ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเองเลยไม่รู้  แต่การออกเยี่ยมชมองค์กรที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย (ชื่อยาว) ของเรา ก็ได้ยินได้ฟังมา

       ที่โรงเรียนปรียาโชติ จังหวัดนครสวรรค์   อาจารย์ใหญ่ปาริชาต ปรียาโชติ  นำเสนอความก้าวหน้าของงาน  อาจารย์พูดว่า

       "KM ทำให้มีเรื่องเล่าแห่งความหวัง  KM คือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษที่ได้ผล"

       "ทำ KM แล้วนึกถึงคนอื่นๆ อยากให้เขาได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้บ้าง"

        อาจารย์ที่สอนการศึกษาพิเศษท่านหนึ่งกล่าวว่า

       "มีความประทับใจใน KM ตรงที่เป็นงานที่ดิฉันรักและเลือกที่จะทำได้  ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาสั่ง   มีความสุขที่จะทำ"

        สนใจนวัตกรรมของโรงเรียนปรียาโชติ พบได้ในวันครูโลก 6 ตุลาคมที่เมืองทองค่ะ