ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและคุณภาพของ CAI

ชัยฤกษ์
 
                 เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร
 
 
                 
  ก่อนอื่น  ต้องทำความรู้จักกับความหมายของประสิทธิภาพของ 
  CAI.
   ก่อน
 
                     ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   หมายถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถ นำไปใช้ในการสอนแล้ว ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์  และผู้เรียนมีความพึงพอใจ       
                   การหาประสิทธิภาพ  หมายถึงการหาคุณภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยไปวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจบบทเรียนแล้ว  เช่น        จะใช้เกณฑ์  80/80 โดย
                     80 ตัวแรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
                     80 ตัวหลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยของจำนวนคำตอบที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง จากการทำแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 80
  

สรุป      CAI ที่เราสร้างขึ้นมาจะมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เราเกิดความมั่นใจ  ควรประกอบด้วย            
1.
เนื้อหา ความถูกต้อง คุณค่า ฯลฯ            
2.
วิธีการสอนหรือการเสนอเนื้อหา ความมุ่งหมายชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนและตามตรรกะ เหมาะสมกับผู้เรียน การใช้ภาพ แสง สี และกราฟิกเหมาะสม น่าสนใจ ช่วยส่งเสริมในการคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ เวลา และเหตุการณ์ ช่วยบูรณาการประสบการณ์ในอดีตผู้เรียนสามารถควบคุมได้ ฯลฯ          
3.
เทคนิควิธีการ การแสดงผล ง่ายต่อการใช้งาน มีความแน่นอนเชื่อถือได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chaiyalerk soodsung

คำสำคัญ (Tags)#ชัยฤกษ์

หมายเลขบันทึก: 47733, เขียน: 02 Sep 2006 @ 09:12 (), แก้ไข: 18 May 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เรียน พี่ชัยฤกษ์

การแต่งรูป ขอบรูปแบบฟุ้งๆ แบบรูปที่พี่แสดง มีวิธีการทำอย่างไรครับ

ผมทดลองทำตาม How to ในหนังสือเล่มหนึ่ง แต่ไม่สำเร็จ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับ 

ชัยฤกษ์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณจตุพร
         การแต่งรูป ขอบรูปฟุ้งนั้น ทำจาก Photoshop ใช้Feather ประมาณ 60  Copy โดยใช้ Modeเป็น RGB color และContentเป็น Transparent ครับ