การผลิตการป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

  Contact

  ป้องกันกำจัดโรคพืชจากภูมิปัญญา  
เกษตรกรชาวสิงห์บุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนา ปัจจุบันมักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งจะต้องซื้อสารเคมีมาป้องกันกำจัด แต่ปัจุบันมีเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลห้วยชัน และตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สามารถใช้ภูมิปัญญาในการผลิตสารหมักเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อราได้ และมีประสิทธิภาพ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โสนนา

Post ID: 47728, Created: , Updated, 2012-02-11 15:47:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #km#สิงห์บุรี

Recent Posts 

Comments (2)

http://gotoknow.org/blog/
IP: xxx.114.123.124
Written At 
  • การผลิตสารหมักเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรา น่าสนใจมาก
  • ช่วยบันทึกรายละเอียดให้ได้ไม่ครับ....ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

การผลิตนำหมักเพื่อจุดประสงค์ในการนำไปใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อรานั้น เป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรจริงๆ ที่ได้มีการทดลองด้วยตัวเกษตรกรเองตามความรู้แบบชาวบ้าน เมื่อเป็นที่น่าพอใจ ตัวเกษตรกรก็ไม่มีการหวงวิชา มีการบอกต่อจนปัจจุบันมีการผลิตใช้ในหมู่เกษตรกรกันอย่างกว้างขวาง มีเกษตรกรจากต่างพื้นที่มาขอดูงาน และมีการนำไปใช้ในพื้นที่ของตนเอง นับว่าประสพผลสำเร็จและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ในการผลิตรวมทั้งวิธีการผลิตนั้นก็ไม่ใช่วิธีใหม่อะไร เพียงแต่วัสดุในการนำมาหมักนั้นต้องคัดสรรสักนิดคือ พวกวัสดุที่ใช้จะต้องเป็นพืชหรือผลของพืชมีรสฝาดหรือฝาดจัดตามธรรมชาติ นำมาหมักกับกากนำตาล ร่วมกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ พ.ด.3 ของกรมพัฒนาที่ดิน หมักประมาณ1-2 เดือนก็สามารถนำไปใช้ได้ โดยใช้อัตราส่วน30-50CCต่อนำ 20 ลิตรฉีดพ่น ในระยะที่ประสพปัญหามากให้ฉีดพ่นบ่อยๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมครับ