กระผมและ KM  Team จังหวัดกาญจนบุรี   ได้จัดเวทีให้เกษตรกร  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของรัฐ  และเอกชน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดลับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย  องค์ความรู้ที่ได้รับจากเวทีแต่ละกลุ่มมีมากมายไม่ซ้ำกัน  KM  Team  ของจังหวัดกาญจนบุรี     (ซึ่งจะแนะนำให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป)  ถือว่าทำงานประสบความสำเร็จ  เพราะได้นำเกษตรกรผู้มากด้วยประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ได้ความรู้ใหม่หลายประเด็นเกี่ยวกับการผลิตหน่อไม้ฝรั่งในจังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งผมจะนำมาเล่าเป็นตอน ๆ ไป  โดยเริ่มจากเกษตรกรในเขตอำเภอด่านมะขามเตี้ย  ซึ่งมีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งจนประสบความสำเร็จหลายกลุ่ม  ดังนี้ กลุ่มหน่อไม้ฝรั่งด่านมะขามเตี้ย   มีนายทนงค์  กาหลง  เป็นประธานกลุ่มคนนี้เก่งมากเป็นบุคคลยุคแรกๆที่มีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งในเมืองไทย ทำให้สมาชิกมีรายได้ก้าวหน้ามาแล้วหลายครอบครัว           เปิดจากเวที เมื่อวันที่ 9สิงหาคม2549 ณสำนักงานเกษตรอำเภอด่านมะขามเตี้ย คุณทนงค์ ได้เล่าความสำเร็จจากการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อย่างมืออาชีพว่า เริ่มมีการปลูกตั้งแต่ปี 2534  ปลูกง่ายจะไม่มีโรค หรือแมลงรบกวน สามารถใช้สารเคมีได้ไม่เน้น Spec  แต่ในปัจจุบันจะต้องไร้สารพิษ  ช่วงพักต้น ใส่ขี้เป็ด ห้ามปลูกลึกหรือตื้นเกินไป พรวนให้ดินร่วนฟู ได้ผลผลิตรวมรายได้ประมาณ 2,000 บาท/วัน เก็บได้ถึง 60 วันต่อ 1 ครั้ง ใช้พันธุ์ Brocked  improved  เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด ต้านทานโรคได้ดี และทนต่อสภาพพื้นที่  ดินต้องมีค่า ph ต่ำกว่า 5 จะเกิดโรคได้ง่าย  ปลูกได้ตลอดทั้งปี  ต้องใช้น้ำธรรมชาติ  ถ้าเป็นน้ำบาดาลเมื่อผสมยาก็จะไม่ได้ผล  ควรมีการตรวจค่าน้ำด้วยเช่นกัน  การไถดิน กว้าง 30 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม.  ถ้าเกินกว่านี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำ  การปลูกจะปลูกขวางตะวันเพื่อรับแสงแดดและจะไม่ทำให้ต้นล้ม  ใช้ปุ๋ยเคมี 25%  ปุ๋ยอินทรีย์ 75%   ปลูกลึก 7-15 ซ.ม.   เก็บ 2 เดือน พักต้น 1 เดือน  การใส่ปุ๋ยใช้สูตร 15  - 15 - 15    โดยดูจากสภาพดินของตัวเองก่อนซื้อปุ๋ย เพราะในปีแรกเหง้ายังสดอยู่  4  - 5  ต้นจะออกหน่อ  เมื่อถึงปี 2 และ 3 จะดึงหน่อไปขาย หน่อไม้ฝรั่งมีการแตกรากออกด้านข้าง เมื่อพักต้นต้องสับรากบริเวณร่องระหว่างแถวให้ขาดเพราะรากจะแตกออกใหม่ ต้นจะหาอาหารได้เก่งขึ้น ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 16 - 16 - 0 เวลาพักต้น เพื่อสะสมในเหง้าต้นแม่  เวลาเก็บเกี่ยวใช้สูตร 13  - 13 - 21   (ไนโตรเจนกิ่งและใบแข็งแรง  ปุ๋ยโปตัสเซียม ให้ดอก  ฟอสฟอรัสบำรุงรากเหง้าให้มีความหวาน     ถ้ามีการบำรุงรักษาอย่างดี อยู่ได้นานถึง 12 ปี  ซึ่งเดิมเคยปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง แล้วจึงมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ยังมีเคล็ดลับการผลิตหน่อไม้ฝรั่งดีๆ ที่เกษตรกรยอมเปิดเผยอีกมากมาย ติดตามต่อไป ...........................................................