เหมือนกับ Function ในการเขียนโปรแกรม ใน MS SQL จะมี Item ของ Stored Procedure ในแต่ละ Database

จะเขียน SQL ยังไงก็ได้ในนี้ มันจะ Query เร็วกว่าการเรียก Stored Procudure แบบการเขียนโปรแกรม

ไว้จะหาแนวทางประยุกต์มาิอัพบ่อยๆ

Ref :
http://www.siamdev.com/Board/question.asp?QID=272
http://www.narisa.com/forums/index.php?showtopic=103