แรงดลใจให้ชีวิต

หนอนน้อย
แรงดลใจให้ชีวิต
“เพียงอาศัยความคิดที่ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้า
อย่างอาจหาญแต่เพียงอย่างเดียว
ย่อมไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเรา
รู้สึกมั่นใจในการแสวงหาได้
บางครั้งต้องอาศัยเหตุการณ์
และสิ่งแวดล้อมอย่างอื่น
มาเป็นแรงดลใจอีกชั้นหนึ่งด้วย
การแสวงหานั้นจึงชัดเจน
และประสบความสำเร็จได้”


คนเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ในโลกด้วยความหวังว่า อยากมีความสุขด้วยกันทุกคน เพียงแต่วิธีการแสวงหาอาจจะแตกต่างกันออกไป ทว่าศูนย์รวมของคำตอบก็ไปอยู่ที่ความรู้สึกเดียวกัน คือต้องการสัมผัสกับความรู้สึกที่นำมาซึ่งความพอใจให้กับตัวเองเป็นสำคัญ เมื่อการค้นหาความสุขเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องสร้างให้มีสำหรับตัวเอง สิ่งที่ตามมาก็คือ “แรงดลใจให้ชีวิต”
เพราะเพียงอาศัยความคิดที่ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างอาจหาญแต่เพียงอย่างเดียว ย่อมไม่เพียงพอที่จะทำให้คนเรารู้สึกมั่นใจในการแสวงหาได้ บางครั้งต้องอาศัยเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมาเป็นแรงดลใจอีกชั้นหนึ่งด้วย การแสวงหานั้นจึงชัดเจนและประสบความสำเร็จได้

เช่นดั่งพระพุทธเจ้ามีแรงดลใจที่จะออกแสวงหาความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารเพราะเห็นคนแก่
คนเจ็บ คนตาย และสมณะผู้สงบ จึงตัดสินพระทัยปลีกตัวออกจากพระราชวัง เพื่อค้นหาคำตอบชีวิตให้

กับตัวเอง นักวิทยาศาสตร์นามว่านิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก เพราะได้รับแรงดลใจจากการหล่นของลูกแอ๊ปเปิ้ล พี่น้องตระกูลไรท์สามารถสร้างเครื่องบินได้ เพราะมีแรงดลใจจากการเห็นนกที่บินอยู่ ณ ฟากฟ้าเบื้องบน

แรงดลใจแห่งชีวิตจึงเป็นนิยามของการแสวงหาคำตอบให้กับตัวเองได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยเฉพาะการค้นหาตัวเองตามแนวคำสอนทางพระพุทธศาสนา ยิ่งจะพบความซับซ้อนที่มีอยู่ในตัวเองนั้นว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง และต้องอาศัยสิ่งที่มาเป็นแรงดลใจเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ความปรารถนาที่ต้องการจึงจะสัมฤทธิ์ผล

เพราะเมื่อเราได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธองค์อย่างถูกต้องแล้ว สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์รู้ได้ก็คือคำสอนของพระพุทธองค์นั้น เป็นภาวะสากลที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และสัมผัสสุขอันเกิดขึ้นภายในใจได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นคนเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาใด ล้วนมีภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยกันทุกคน เหลือเพียงแต่การค้นหาเท่านั้นเอง

ในจำนวนผู้ต้องการแสวงหาคำตอบให้กับชีวิต หนึ่งในนั้นก็นับภิกษุผู้มีนามว่า “ มิตซูโอะ คเวสโก ” รวมอยู่ด้วย ถึงแม้ท่านจะเป็นคนต่างชาติจากญี่ปุ่น แต่ภาวะความต้องการที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงมีเต็มเปี่ยม เพราะในอดีตก่อนที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ท่านเคยเป็นนักแสวงหาอิสระโดยการไปอยู่ประเทศเนปาลกับเพื่อนนักปีนเขามาก่อน

ต่อมาจึงได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดีย และเริ่มฝึกสมาธิกับโยคี หลังจากนั้นจึงได้รับรู้ว่า ประเทศไทยคือแหล่งศึกษาเรื่องการค้นหาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ จึงได้เดินทางมาเพื่อพิสูจน์คำกล่าวนั้น คือการมาพึ่งใบบุญด้วยการบวชในพระพุทธศาสนากับหลวงพ่อชา สุภัทโท ( พระโพธิญาณเถร )

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก มีนามเดิมว่า “ มิตซูโอะ ซิบายาชิ ” ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกยาก ต่อมาหลวงพ่อชาจึงเรียกเพื่อให้จำง่ายเชิงเอ็นดูว่า “ สี่บาทห้าสิบ ” ท่านพระอาจารย์มิตซูโอะได้เล่าไว้ว่า หลวงพ่อชาคือแรงดลใจแห่งชีวิตที่ทำให้ท่านได้ค้นพบตัวเอง เปรียบประดุจว่าได้เกิดใหม่และพบสิ่งที่ประเสริฐสำหรับตัวท่านเอง

ท่านได้กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อครั้งมาบวชใหม่ๆ แล้วได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อชา เป็นใจความสั้นๆ ที่บาดลึกเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตใจ ทำให้เห็นสาระสำคัญของชีวิตว่าควรดำเนินไปในทิศทางใด จึงจะคุ้มค่ากับการเกิดเป็นมนุษย์ในภพนี้ ท่านยังจำพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อชา อันเป็นแรงดลใจให้ท่านได้เรียนรู้ชีวิตให้เกิดความดีงามในครั้งนั้นได้ดี โดยหลวงพ่อชาสอนท่านว่า

“ คนเรามันโง่หลาย เที่ยวตามเงาของตัวเองเสียเป็นส่วนมาก ถ้าหากว่าเรารู้จักตามหาจิตใจของเราเหมือนกับตามหาแนว( สิ่ง) อื่นๆ ป่านนี้เราก็ไปไกลแล้ว คนเรานี่หลงทาง จิตใจโหดร้ายก็ไม่รู้สึกตัว จิตใจเดือดร้อนเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จัก มันมัวแต่เสริมต่อเอาของไม่ดีใส่ตัวเราอยู่เรื่อยๆ”ชีวิตของคนเราก็เช่นกัน เมื่อต้องการค้นหาตัวเองให้เจอสัจธรรมอันแฝงอยู่ในชีวิต ควรมีแรงดลใจจากตัวเองเป็นแรงขับภายใน และแรงดลใจคือกัลยาณมิตรสนับสนุนด้วย เพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นให้มีการแสวง

หาคำตอบของชีวิตให้กับตัวเอง เพราะเมื่อไตร่ตรองด้วยใจที่เป็นกลางแล้ว ชีวิตของเราที่กำลังดำเนินไปอยู่นี้ ไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างอ้อยอิ่งต่อสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น

เพราะการดำรงอยู่ของสังขารนั้น เมื่อวัดบนความไม่เที่ยงของกาลเวลา ช่างเป็นเวลาที่น้อยนิดเสียกระไรดี จึงต้องแสวงหาคำตอบด้วยตัวเองให้แจ่มแจ้ง ก่อนสนธยาแห่งชีวิตจะผ่านมาพรากสิ่งต่างๆ ให้จากไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#หนอนน้อย

หมายเลขบันทึก: 47624, เขียน: 01 Sep 2006 @ 14:03 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)