วรรณคดีสัญจร เยี่ยมบ้านขุนช้างขุนแผน

ภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน ครูแป๊วจึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษา "วรรณคดีสัญจร เยี่ยมบ้านขุนช้างขุนแผน" ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕

๘.๓๐ น. เดินทางถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

ชมประวัติความเป็นมาของจังหวัดสุพรรณบุรี

ชมวีดิทัศน์เรื่องขุนช้างขุนแผน

เพลินเพลงของไวพจน์ เพชรสุพรรณ 

ฟังเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์ ราชินีลูกทุ่งชาวสุพรรณบุรี

เยี่ยมชมหอเกียรติยศ

นายบรรหาร ศิลปอาชา

 

ภายในหอเกียรติยศ

นายบรรหาร ศิลปอาชา

๑๐.๓๐ น. เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ควายไทย

 ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ แค่รูปปั้นไม่ใช่ควายจริง

มามะ... น้องควายแคระ...มากินหญ้าเสียดีๆ 

เสี่ยใหญ่กับเครื่องสีข้าวโบราณ 

สาวงามยามตำข้าว จะได้กินไหมเนี่ย..

องค์ชายสามวังขี่อ้ายทุยวิ่งลุยท้องนา  

 

 

ชมการแสดงโชว์ของควายไทย

สี่หนุ่ม F4 มาโชว์ความหล่อ

 

๑๒.๐๐ น. มาร่าเริงใจกันที่ตลาดสามชุก

 

 

ห้าสาวใส่หมวก ม่วนเหลือหลาย

 สาวหน้าใส หัวใจสะออน

สุขสันต์หรรษาที่บ้านโค้ก

เรื่องช้อป  สู้ตายค่ะ

สามหนุ่มเนื้อทอง... 

หนุ่มๆ หาของฝากคนทางบ้าน

สบายอารมณ์ที่โรงแรมเก่าของตลาดสามชุก

 

๑๔.๐๐ น. มาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องขุนช้างขุนแผนที่วัดป่าเลไลย์

 

ขอบารมีหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลย์ เป็นที่พึ่งทางใจ

 

 

สักการะพระพุทธไสยาสน์ ที่วัดพระนอน

ต้นมะขามยักษ์ที่วัดแคซึ่งขุนแผนใช้เรียนวิชาเสกตัวต่อตัวแตน

 

ซ้อมบทนางทาสที่คุ้มขุนแผน วัดแค

อยากจะไปบึงฉวากแต่เวลาไม่พอ ถ่ายภาพกับหลักจำลองไปก่อนก็แล้วกัน

๑๘.๓๐ น. คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวรรณคดีสัญจรเยี่ยมบ้านขุนช้างขุนแผนเดินทางกลับถึงนนทบุรีโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความรู้และประสบการณ์ที่ประทับใจ การเรียนการสอนวรรณคดีหน่วยการเรียนรู้ "ขุนช้างขุนแผน"ของครูแป๊วบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ