เมื่อเช้าเรานั่งคิดว่าทำไมนะองค์กรของเรามองดูแล้วจึงไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาซ้ำๆเดิมได้.......นั่งคิดไปก็คิดถึงประโยคหนึ่งที่เราเองก็ได้ยินคนในองค์กรพูดกันบ่อยมาก" ทำดีเสมอตัว ทำพลาดขึ้นมาละโดนแน่"   เพราะเหตุใดนะเขาจึงได้คิดกันแบบนี้ หากทุกคนคิดเช่นนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น

  • คนทำงานก็จะทำงานไปวันๆบริษัทไม่ใช่ของเรา ทำไปก็เท่านั้น
  • พบปัญหาไม่บอกให้คนอื่นรู้เพราะกลัวโดนด่า

  • ไม่คิดหาทางแก้ปัญหา หรือคิดแต่ไม่กล้าทำ

  • ฯลฯ

ในองค์กรมีการMeeting ตอนเช้าก็มีการหยิบประเด็นของการเกิดปัญหาของงานมาคุยกันเราคิดว่าก็ดีนะทำให้เกิดการเรียนรู้จากปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดในครั้งต่อไป  แต่เราไม่อยากให้ลืมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นถึงแม้จะมีการแก้ไขไปแล้วก็ตาม มิเช่นนั้นปัญหามันก็จะเกิดซ้ำขึ้นมาอีก