ไม่เคยเข้ามาใน gotoknow เลยเมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วจึงรู้ว่าgotoknow ให้ความรู้ในสิ่งใหม่ ๆ  ได้ความรู้มากมายจริง ๆ ครับ