“ทานปัญญา” ขอกราบขอบพระคุณท่าน อ.หมอวิจารณ์

  Contact

  ผมเสียมารยาทมากมานานที่ไม่เคยตอบว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว หรือกล่าวขอบพระคุณใด ๆ ทั้งสิ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากตั้งใจว่าจะรีบศึกษาเอกสารเหล่านี้แล้วย่อยความเข้าใจเป็นบันทึกลง blog เผยแพร่อีกต่อหนึ่งเพื่อเป็นการตอบรับและกราบขอบพระคุณ ซึ่งผมก็ยังทำไม่สำเร็จ  

         ผมและทีมงานที่ มน. รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตากรุณาจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) และทีมงาน สคส. ที่ให้กับพวกเรามาโดยตลอด เราได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรจากทีมงาน สคส. มากทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นับเป็น ทานปัญญา ที่มีคุณค่ากับพวกเราเป็นอย่างมาก

         ท่าน อ.หมอวิจารณ์ได้กรุณาให้คุณสุนทรีแห่ง สคส. (เลขานุการ) จัดส่งเอกสารให้ผมหลายครั้ง ที่ผมได้รับแล้วมีดังนี้

         1. เมื่อ 28 พ.ย. 48 “Performance Indicators for Assessing and Benchmarking Research Capacities in Universities”

         2. เมื่อ 9 ก.พ. 49 “In support of innovation management and Roger’s Innovation Diffusion theory”

         3. เมื่อ 28 ส.ค. 49 ผมได้รับพร้อมกัน 2 เล่ม คือ

         “Making the Right Moves : A Practical Guide to Scientific Management for Postdocs and New Faculty” และ

         “Entering Mentoring : A Seminar to Train a New Generation of Scientists”

หน้าปกเอกสารดังกล่าว (คลิกที่ภาพแต่ละภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)

 

 

         ผมเสียมารยาทมากมานานที่ไม่เคยตอบว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว หรือกล่าวขอบพระคุณใด ๆ ทั้งสิ้นเลย ทั้งนี้เนื่องจากตั้งใจว่าจะรีบศึกษาเอกสารเหล่านี้แล้วย่อยความเข้าใจเป็นบันทึกลง blog เผยแพร่อีกต่อหนึ่งเพื่อเป็นการตอบรับและกราบขอบพระคุณ ซึ่งผมก็ยังทำไม่สำเร็จ ได้แต่เพียงรีบอ่านแบบยังไม่มีการตกผลึกทางความคิดดีนัก จึงยังไม่สามารถบันทึกออกมาได้ ทำให้ประโยชน์ที่ได้จากเอกสารเหล่านี้ตกอยู่ที่ผมเพียงผู้เดียว

         เพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น แม้ว่าผมจะรักและหวงเอกสารชุดนี้มาก ผมจะดีใจมากถ้าจะมีกัลยาณมิตรมาขอยืมไปอ่านหรือสำเนา แล้วช่วยกันถ่ายทอดความเข้าใจลงมาใน blog ขอให้ติดต่อมาได้เลยครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In นเรศวรวิจัย-QA-KM

Post ID: 47544, Created: , Updated, 2013-09-06 17:31:46+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ทานปัญญา#ขอกราบขอบพระคุณ

Recent Posts 

Comments (0)