ข้าราชการไทย

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อ่านขาดถึงนิสัยข้าราชการไทย
จึงกล้าตัดสินใจ หักด้ามพร้า ปฏิรูประบบราชการ อย่างไม่กลัวเจ็บเข่า
ข้าราชการไทย ชอบบ่น ชอบนินทา ชอบโวยวาย เฉพาะในกลุ่มย่อย แต่ไม่กล้าแสดงออก
เพราะเกรงถึงความไม่มั่นคงในชีวิตราชการของตน

เรียกง่ายๆว่ามีนิสัย กลัวนาย ไงครับ

[ ๔ มี.ค. ๒๕๔๖,๐๗:๕๕:๔๗ ]