เวลาเราเขียน “ณ อาคาร... หรือ ณ วันที่.... หรือ ณ เวลาหนึ่งเวลาใด” หรือจะเขียนว่า “ณ. อาคาร... หรือ ณ. วันที่.... หรือ ณ. เวลาหนึ่งเวลาใด” เป็นต้น อย่างไหนกันแน่ครับที่ถูกต้อง สำหรับผมจะเขียนแบบแรก คือไม่มีจุดหลัง “ณ” แต่ไม่แน่ใจ ใช้ความเคยชินเอามากกว่า หากใครพอจะบอกที่มาที่ไปกันได้ก็จะดีจังเลยและขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ด้วย ณ โอกาสนี้ครับ

     ใน GotoKnow.Org ผมก็พบเห็นมีคนใช้กันทั้ง 2 แบบ หากจำไม่ผิดครูสอนภาษาไทยผมสมัย ม.ต้น เป็นคนเตือนว่าต้องไม่มีจุดหลัง “ณ” ครับ หรือผมจำมาผิด ใครก็ได้ช่วยผมที...ครับ