ไปนิเทศ โรงเรียนในฝัน มีโอกาสคุยกับนักเรียน บางคนไม่ค่อยพูด บางคนตอบไม่ตรงคำถาม หลายคนสรุปไม่เป็น

ก็เลยได้แนะนำนักเรียนว่า การอ่าน การฟังก็สำคัญ อ่านออกไม่พอ ต้องคิดตาม ฟังครั้งเดียวให้จำได้จึงจะเป็นการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โต้ตอบได้ตรง

นำเสนออะไร สะสมความรู้ให้มาก ทำให้มั่นใจ อธิบายได้ ยกตัวอย่างได้ อธิบายโดยใช้คำพูดของเราเองได้ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของเราเองได้ ทำให้นำเสนอได้คล่องแคล่ว

ยกตัวอย่างการฟังไม่มีประสิทธิภาพ  เช่น ไปเติมน้ำมันรถ ที่ปั๊ม  พอจอดรถจะถูกถามว่าเติมกี่บาท เขาเดินไป สามก้าว ถามอีกว่าเติมกี่บาท เปิดท่อน้ำมันก็ถามอีกว่าเติมกี่บาท

เคยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคลากรรับรางวัล คนสองคนความสามารถไม่แตกต่างกันแต่ใบสมัครคนหนึ่งเขียนตอบไม่ตรงคำถาม ถามผลงานครู ตอบผลงานนักเรียน ก็เลยพลาดรางวัลไปน่าเสียดาย