ผมใช้เวลาเป็นวันที่สี่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “National Training Programme for Teacher Educators and The Next Generation of Teachers on ICT- Pedagogy Integration” 

         รายละเอียดบางส่วนอ่านได้ ที่นี่ และ ที่นี่   ครับ

     มีอะไรที่ประทับใจ มีประโยชน์ และเกิดการเรียนรู้มากมาย จะค่อยๆเล่าสู่กันภายหลังครับ