คำควบกล้ำ   มีสองลักษณะ   คือควบแท้และควบไม่แท้    ควบแท้มี  ร  ล   ว  ควบ  เช่น    กรอง    ล   ควบ   เช่น    คล้าย    และ   วควบเช่น    กวาง    เราควรออกเสียงควบกันทั้งสองตัว  ให้ถูกต้อง   ชัดเจน   ตามลักษณะของคำนั้นๆ    นอกจากนี้จะมีคำที่ควบไม่แท้   เช่น   ทร   ออกเสียง    ซ     อย่างคำว่า    ทราย   อ่านว่า    ซาย    โดยออกเสียง   ซ   เพียงตัวเดียว