ดิฉันเคยสอนชั้นป.1  มาแล้วหลายปี   โดยเฉพาะ วิชาภาษาไทย

สัปดาห์แรกจะสอนให้นักเรียนคัดพยัญชนะก  ถึงฮและฝึกอ่านพยัญชนะ

ไปพร้อมๆกัน     ให้เด็กออกมาอ่านบนกระดานดำทุกคน  ครูจะให้เด็กแข่งขันกันอ่านเป็นแถวๆ  เด็กจะออกเสียงดังชัดเจนมาก   นักเรียนคนไหนอ่านไม่ออก  เพื่อนๆจะเป็นคนบอกเสียงดังมาก