ส่งท้ายปีเก่า ของขวัญปีใหม่ สมุดบันทึก ใต้ร่มพระบารมี: The Great Beloved King


สมุดบันทึก ภาพพ่อพระของแผ่นดิน : ของขวัญจากใจ แด่พ่อพระในบ้าน

อรุณสวัสดิ์เสาร์ส่งท้ายปีเก่า เช้านี้อากาศดี ฟ้าสดใส มีเมฆน้อยใหญ่ประปราย หลายๆ ท่านคงเตรียมหาของขวัญสำหรับคนพิเศษ ในเทศกาลวันปีใหม่ ๒๕๕๕

พอเดือนธันวาคราใด เราสองสาวก็ได้เวลาหาของขวัญให้ สุภาพบุรุษสุดที่รัก (ที่สุดในโลก) แน่นอนว่าสำหรับป๋า ก็ต้องเป็นสมุดบันทึก ประจำทุกๆ ปีมิรู้เบื่อ

ตอนเด็กๆ เราชอบแอบอ่านว่า ป๋าเขียนอะไร จะมีนินทาลูกๆ (ด้วยความรัก) ไหม หรือจะมีระบายความนัย ให้น้องนาง (แฟนพ่อ) บ้าง นอกเหนือจากฮัมเพลง ฮา:)

และแล้วเราก็พบความฮา ป๋าจะเริ่มต้นด้วยคำว่า วันนี้ .. ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ เท่าไหร่ (เหมือนเดิมทุกวี่วัน อย่างมิรู้เบื่อ เหมือนที่ชอบน้ำพริกฝีมืออี๋ )

หลังๆ เราก็เป็นอันรู้กันและได้มุกนี้มาแซว ตลอด ฮา จนล่าสุด อาทิตย์ก่อน ป๋าเอาสมุดมาอวด โอ ป๋าเปี๋ยนไป๋ เริ่มฝึกหัดเขียนเป็นภาษาต่างด้าว ฮั่นแน่ ?

ตั้งแต่เข้าชมรมท่าน สว. นี่รู้สึกว่าพลังเหลือเฟือเลยนะ ๕ ๕ เริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆ แม้วัยมิอำนวย :) ลองอ่านหน่อยว่า ที่ป๋าเขียน อ่านรู้เรื่องไหม ลืมๆ ไปหมดแล้ว

แหม คิดว่าป๋าจะเริ่มต้นด้วย today อีกแล้ว ฮา ... การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ วัยมิสำคัญ เลยจริงๆ ค่ะ ป๋าเริ่มเขียนบันทึกเป็นภาษาปะกิต ทำให้น้องสาว ชาย  อายม้วน :)

(ขออนุญาตนินทาป๋าหน่อยนะคะ ก็แหม ลูกๆ ชอบนินทาคู่รักวัยดึก เพราะมีเรื่องยาว เยอะ ได้นินทาทีไรก็ได้อมยิ้ม และฮาอย่างมีความสุข)  เข้าเรื่องดีกว่าค่ะ ...

และแล้วสมุดบันทึกปีใหม่ให้ป๋า ปีนี้ก็เป็นหน้าปกพ่อหลวง (เหมือนเดิม) ที่เพิ่มเติม คือ ความพิเศษเพราะ เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ประกอบด้วยภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงท่าน ๑๒ ภาพ สวยงาม อ่านแล้วซาบซึ้งเจ้าค่ะ

ภาพต้นฉบับสวยงามนะคะ แต่ปูจับภาพครานี้ได้ไม่ถูกใจ เลยเลือกเพียงแค่ ๔ ภาพที่พอชัดเจนหน่อย มอบกำนัล แด่กัลยาณมิตร พร้อมเนื้อหาประทับจิต ค่ะ

 

ธ ทรงครองหัวใจไทยทุกดวง ประกอบด้วย ภาพพระบรมฉายาลักษณ์อันงดงาม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นที่รักเทิดทูนของประชาชนชาวไทย

1. ธ ทรงประทานเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีพไทย

ทรงชี้ทางดำเนินชีวิตเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน

His Majesty who is Sufficiency Economic Creator

His Majesty suggested the ways to develop the country caused sustainable civilization and good changing in many aspects.

2. ธ ปกเกล้าเหล่าประชาให้ร่มเย็น

ทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรไปทั่วทุกหนแห่ง แม้ที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เป็นภาพอันประทับใจชาวไทยทั้งประเทศ

His Majesty as the shade of his subject

His Majesty visited his subject even isolated and rough areas. He is the King who listens and always finds out the solutions for citizens

3. ธ คือ ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนในชนบท ทรงช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์โดยเฉพาะด้านการแพทย์ และสุขภาพอนามัย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข

 His Majesty who treat his subjects’ sorrow by encouraging happiness

Quality of people’s life in rural areas was improved by interesting of His Majesty, especially medical and sanitary aspect.

 

4. ธ คือ ผู้กรุณาแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

ทรงเสียสละและอุทิศพระวรกาย เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก ทุกครั้งที่คนไทยเดือดร้อน พระองค์จะทรงให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง

His Majesty who pleased to all subjects

His Majesty has devoted himself with hardest working for his all people.

 

5. ธ สถิตกลางใจไทยทั้งผอง

ทรงใกล้ชิดและอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ทรงห่วงใย อ่อนโยนต่อคนเฒ่าชราโดยมิได้ทรงถือองค์ ทรงเป็นพลังของแผ่นดิน และเป็นศูนย์รวมดวงใจทุกดวง

His Majesty who is in the central mind of people

His Majesty is in the central mind of all people because of his generosity and gentleness.

He performs everything without haughtiness.

6. ธ คือผู้แบกแผ่นดินไว้บนบ่า

ทรงพัฒนาคมนาคม ปรับปรุงถนนหนทางเพื่อสัญจรไปมาได้ทั่วถึง กระจายความเจริญสู่ชนบท ทำให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น

His Majesty who shoulder his subjects’ problem

His Majesty developed transportation from central part expanded to every part of Thailand. Because main roads were connected it provided more convenience and improved economic in each areas

7.                 ธ คือ ครูของแผ่นดิน

ทรงมีพระจริยวัตรงดงามเป็นแบบอย่าง และพระราชดำรัสส่วนใหญ่พระองค์ล้วนเป็นคำสอน ที่มีคติเตือนใจ มีข้อคิด สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดีในชีวิตจริง

His Majesty as a teacher

All performances and ideas of the King were presented in term of guidance, suggestion and warning to his subject.

8.                 ธ ทรงมีโครงการราชดำริไว้ เพื่อคลายทุกข์

โครงการส่วนใหญ่เน้นไปในงานด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ เช่น การบริหารแหล่งน้ำและการปรับปรุงดิน ให้เกษตรกรดำรงชีพอยู่ได้ อย่างมั่นคง

His Majesty is project creator

Most of the King’s Projects were concentrate on Agriculture Activities such as water management and soil improvement

9.                 ธ คือ ปราชญ์ทุกศาสตร์เลิศล้ำ

แนวคิดและทฤษฏีมากมาย เกิดจากพระอัจฉริยภาพ ที่ทรงนำประสบการณ์ จากการทรงงานหนักมาวิเคราะห์ คิดค้น เพื่อให้บรรเทา ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

His Majesty is a Superior Philosopher

The theories and guidelines of the King were generated from the cleverness, hard working experiences were analyzed to be good suggestions to his subject.

10.            ธ คือ ธรรมราชา

พระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน

His Majesty is Moral King

His Majesty reign virtue of the King, moral was intervened in any decision making and activity

11.            ธ คือ น้ำฟ้ามาโปรยสู่ดิน

ทรงเปรียบเสมือนสายฝนที่แปรความแห้งแล้งเป็นความแช่มชื้น โปรยปรายจากฟ้าสู่ลงมาสู่อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

His Majesty as Nector

His kind performances as the nector rain to desert areas.

All Projects of the King concentrate to only people wealthy and Quality of Life.

12.            ธ คือ มิ่งมงคลศรี

ทรงเป็นมิ่งขวัญจรรโลงใจ เป็นที่รักเทิดทูนของชาวไทยทั้งประเทศ ทรงนำประเทศไทยผ่านวิกฤติการเมืองหลายครั้ง ทำให้ประเทศชาติรุ่งเรืองอยู่รอดตราบจนปัจจุบัน

His Majesty is the Idol

His Majesty is the central mind of Thai people.

He leaded the country passed many times of political crisis and continuously develop for the country.

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ... ครอบครัว ณ อันดามัน 

... และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี้ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้เมืองไทยเรา ผ่านพ้นวิกฤติภัยนานา ให้ ประชาชีพี่น้อง ผองเพื่อนร่วมโลก มีความสุข สงบ บนหนทางแห่งความพอเพียง มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ แวดล้อมด้วยความรัก มิตรภาพ ที่ยั่งยืนเจ้าค่ะ ...

ขอขอบพระคุณทุกสรรพสิ่ง ธรรมชาติบนโลกมหัศจรรย์ใบนี้ ทุกๆ เส้นทางที่ได้ประสบ ผู้คนที่ได้พบ รวมถึงอุปสรรค ความท้าทายที่นำโอกาสดีๆ มาให้ ล้วนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ประทับใจ ขอบคุณครูอาจารย์ ป๋าอี๋ ญาติ พี่น้อง ผองเพื่อน กัลยาณมิตร  เป็นความทรงจำ กำลังใจดีๆ เชื่อมั่น ศรัทธา ด้วยจิตคารวะค่ะ :)    

หมายเลขบันทึก: 473093เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2011 09:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 05:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (60)

เป็นของขวัญทางความคิดที่มีค่าสำหรับสมาชิกทุกคน ครับ

สวัสดีคะ

มีความสุขมากที่ได้อ่านคะ

และขอให้มีความสุขตลอดไปนะคะในปีใหม่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้คะ

ขอบคุณสำหรับ เรื่องราวดีๆที่เขียนให้อ่าน

ขอบคุณสำหรับ ข้อคิดเห็นที่แวะไปฝากไว้เสมอๆ

ขอบคุณสำหรับ เราๆที่ได้พบเจอกัน ณ.ที่แห่งนี้ แม้ไม่รู้หน้าแต่เหมือนว่ารู้จักรู้ใจ

ขอบคุณนะคะ ขอให้มีความสุขค่ะน้องปู

สวัสดีปีใหม่ครับคุณปู

ให้สุขกายสุขใจทุกวันๆ

จากคนบ้านไกล

ที่รู้จักกันจนเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียง

สวัสดีปีใหม่...มากับพระ

คุ้มครองป้องกันภัย

เดินทางขึ้นเหนือ...ลงใต้  หายห่วง

เดินทางไกล...ใกล้

สุข  สงบใจ  มีกำลังวังชา

แจ่มใส  ตลอดไปตลอดปี ๒๕๕๕ นะคะ

แด่....คุณ Poo เจ้า

 

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ มีความสุขกาย ใจตลอดไปค่ะ:)

สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์

Ico48

เป็นไงบ้างคะ กับบรรยากาศส่งท้ายปีเมื่อคืนนี้

ขอพลังกาย กำลังใจ เริ่มต้นปีทำงานใหม่สดใสค่ะ

อรุณสวัสดีวันที่ ๑ ค่ะแม่ต้อย

Ico48

สุขี อบอุ่น เติมพลังกับครอบครัวนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่หนูรี

Ico48

ไม่รู้หน้า หากแต่รู้ใจ ว้าว

บางครั้งหน้าอาจไม่สำคัญ เพราะหากได้ปะหน้า อาจเปลี่ยนใจ ?

อิ อิ มาแซวพี่ แซวเชื้อ รับ ฮา ฮา ปี 2555  ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ คนบ้านไกล

Ico48

แล้วเวลาก็ทำให้กลายเป็น คนบ้านเดียวกัน (บ้านโกฯ )

ขอบคุณภาพธรรมชาติอันสวยงาม นิรันดร์ค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณหมอฟัน ที่น่ารัก

Ico48

สุข สงบ พบทุกสิ่งที่ใจปรารถนา

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งอย่างค่ะ :)

-เขียนได้อบอุ่นจิตจังเลยนะน้องเรา...

-ทำให้คิดถึงพ่อ...

-Thanks, your flower.

-Happy new year. นะน้องเรา...

พี่ชาย...

สวัสดีปีมะโรงค่ะน้องอิง

Ico48

.. เราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย อยู่ใต้ร่มพระบารมีพ่อหลวง

เมืองไทยเรานี้ แสนดีที่สุด สวรรค์อยู่ที่นี่ เมืองไทยเราเอง

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่หมีขั้วโลก

Ico48

ขอให้เป็นปีแห่งความหวังพลังใจค่ะพี่

สุขีปีใหม่ค่ะพี่ชายหนุ่มกล้วยไม้

Ico48

มีความสุขกับสิ่งที่รัก ชอบ ขอบคุณค่ะ

อยากเห็นภาพตอยน้อง poo ให้บันทึกป๋าจัง..

คงเป็นภาพประทับใจมิรู้ลืม ^^

ปลื้ม ๆ ตามไปด้วย ^^

กตัญญู 2 เท่า กับสุภาพบุรุษสุดที่รัก กับพ่อหลวง ..

น่ารักอ๊ะ ...^^

 

Ico48

ธรรมดาๆ นะพี่ชาย ไม่มีพิธีรีตอง แค่จ้องตาก็รู้กัน ซึ้งเฉพาะบางช่วง

ชอบแซวให้ คู่รักวัยดึก เค้าแสดงกันมากกว่าค่ะ :)

แต่ปูว่า ภาพหนุ่มเดียวในบ้าน กับสามสาว น่าสนใจและซึ้ง ซึ้ง หลายๆกว่า นะคะ อิ อิ

 

สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่สาวนักเดินทาง

ดีจังเลยนะคะ ปีใหม่ได้กลับไปอยู่แวดล้อมท่ามกลางด้วยเหล่าบรรดา"สุดที่รัก...รักที่สุด"

อ่านบันทึกพี่ปูแล้วมีความสุขจังค่ะ

ปีนี้คุณแม่ดาวมา กทม. เดี๋ยวขอตัวพาคุณแม่ไปเที่ยวเขาดินก่อนนะคะ อิอิ

Ico48

ดีใจที่น้องหมอมีความสุข และวันนี้คงอบอุ่น

สุขียิ่ง มีคุณแม่มาแอบอิง สุขสันต์ที่เขาดินนะคะ

ไปถีบเรือล่องน้ำชมวิวเผื่อนำกัน จะรอชมภาพน่ารักๆ ค่ะ 

อ้อ วังสวนผักกาด น่าจะเปิด? ฝากกราบสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณปู....

อิสระ สุข สดใส ในปีใหม่นี้ค่ะ...

 

ธ ทรงเป็นทุกอย่างของพวกเรา

ขอบคุณครับ ;)...

สวัสดีปีใหม่ค่ะน้องปูจ๋า


ทั้งเนื้อหา และเพลงกินใจมากค่ะ

ขอบใจที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันเสมอค่ะ

 

...สวัสดีปีใหม่ค่ะ..คุณปู ขอให้ประสพแต่..ความสุข..มีความสว่าง..ว่าง..วาง..สบายๆๆ.แนบชิดสนิทกับคำว่า..ธรรมชาติ...ตลอดไป..นะเจ้าคะ..ยายธี..ค่ะ

ทักทายยามเย็นค่ะคุณปริม

Ico48

อิสระ สุข สมหวัง ดั่งใจปรารถนา

เช่นกันนะคะ อิ่มอร่อยยามเย็นค่ะ

ขอบคุณเจ้าอ. โสดเหือ :)

Ico48

..

ธ ทรงเป็นทุกอย่างของพวกเรา

 

ว้าว พี่คุณยายขา มาประหลาดใจอีกราย รับปีใหม่เลยค่ะ

Ico48

ถ้าไม่ไปอ่านบันทึกพี่ใหญ่ ก็ไม่ทราบนะคะคุณแม่ยังสาว :)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

Ico48

ยินดีที่ถูกใจค่ะ เพลงของพ่อ ไพเราะมีความหมาย เสมอในใจลูก ขอบคุณค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยายธี

Ico48

ความสุข..มีความสว่าง..ว่าง..วาง..สบายๆๆ.แนบชิดสนิทกับคำว่า..ธรรมชาติ...ตลอดไป.

มารับพรปีใหม่และส่งกลับไปถึงคุณยายธีเช่นกันค่ะ ชอบๆ ขอบพระคุณค่ะ

สุขสันต์วันปีใหม่ นะคะปู  ขอรักพ่อด้วยคน

ทักทายยามฝนพรำในวันปีใหม่ค่ะพี่เยาว์

Ico48

ผ่อนพัก เติมพลัง พร้อมเริ่มต้นทำงาน

สุขสันต์กับหนุ่มน้องอวบ นะคะ :)

 

Ico64

  

เรียนคุณ Nora Poo Sitta

  - ขอบคุณนะคะ คำอวยพร ปีใหม่ คะ

  - ขอบคุณ สำหรับ องค์ความรู้..ที่ได้รับคะ

 

ก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่โอ

Ico48

ห่างหายไปนาน ไม่ได้ข่าวคราวลูกดิ่ง ลูกแก้ว ลูก ... :)

ว่างๆ จะรอไปเดินเล่นในสวนผัก มาอัพเดทนะคะ

 

ขอบคุณคุณพี่เปิ้ล เช่นกันค่ะ สำหรับการเริ่มต้นของมิตรภาพ :)

Ico48

ขอบคุณปี้ดา และราตรีสวัสดิ์เจ้า :)

Ico48

 

ส.ค.ส.๒๕๕๕
 
ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่
ขออำนวย อวยชัย ให้สุขศรี
ขอให้ท่าน ประสบ พบโชคดี 
จงอย่ามี โรคา มาแผ้วพาน

จงสบสิ่ง สมหวัง ดังใจหมาย        
มีใจ-กาย อิ่มเอม เกษมศานต์        
จงเจริญ ก้าวหน้า ในการงาน
จงมีทรัพย์-ศฤงคาร ประดังมา

ให้ทุกหน คนรัก นับหมื่นแสน
คนทั่วแดน คิดถึง คนึงหา
ให้มีคน ชอบคำ จำนรรจา
คนทั่วแคว้น-นครา พาชื่นชม

ให้มีลาภ ล้ำเลิศ เกิดปรากฏ
ให้มียศ ตำแหน่งสูง สง่าสม
ให้มีสรรเสริญ พจนา น่านิยม
ให้มีสุข อุดม นิรันดร์กาล ๚

......................................


☺ สวัสดีปีใหม่ ครับ คุณปู

☺ ขอบคุณที่แวะไปเยือนและรำลึกถึง ครับผม

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

คุณแสงแว้บมา อีกแล้ว ฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ :)

Ico48

ขอบพระคุณพรปีใหม่ รับไว้ด้วยเต็มใจ ฝันดีนะคะท่านอ. สิงห์หนุ่ม 

Ico48

สวัสดีปีใหม่จ้ะคุณปี ขอให้คุณปูโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะจ๊ะ

อนุโมทนาสาธุบุญนะคะคุณมะเดื่อ ประจวบฯ ฝนตกไหมเอ่ยคะ :)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณปู

แวะเข้ามาขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ และขอให้ปีใหม่นี้คุณปูมีแต่ความสุข ความเจริญ โชคดี

หวังสิ่งใดให้ได้สิ่นนั้นสมปราถนา ตลอดปี 2555 ค่ะ

  • ผมมาหลบฝนอยู่บ้านพ่อแม่ที่ปัตตานี พี่น้องพร้อมหน้าเลยครับ ปีนี้
  • สวัสดีปีมะโรงเจ๊าน้อง POO คนเก่ง
  • เป๋นบันทึกหน้าสำคัญ ฮับปี๋ใหม่เนาะ
  • ขอหื้อน้อง POO มีความสุข บ่เจ็บ บ่ไข้
  • อยู่ดี มีสุขตลอดปี๋เจ๊า

ขอบคุณค่ะคุณครูจิตติมา มีความสุข พร้อมพลังทำงานปีใหม่ค่ะ

Ico48
Ico48

ยินดีด้วยค่ะอาจารย์หมอเต็ม ลืมไปเลยว่าม. หยุดต่อถึงพรุ่งนี้ ? คะ

สุขสันต์กับครอบครัว ที่จ. หมู่บ้านนกนางแอ่น นะคะ :)

ขอบคุณปี้เอื้องเจ้า

Ico48

ฝากความคิดถึงผ่านสายฝนพรำ

สักวันจะพาคู่รักวัยดึกไปเมืองสามหมอกเจ้า :)

 

สุขสันต์วันปีใหม่  ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแีรง   โชคดีมีชัย ตลอดปีใหม่ครับ

ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ ขอบคุณค่ะคุณพ่อเด็กม. ๕ :)

Ico48

สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านที่อ่านพบครับ

สวัสดีปีใหม่ 2555 ค่ะ คุณปู

ขอให้มีความสุข และสมหวัง ตลอดปี 2555 นะค่ะ

เจ๊ปุ๊ ไปหลงระเริงกับ Facebook ซะนาน เกือบจะลืมรหัสผ่านเข้ามา Gotokonw ซะแล้ว

คุณปูคงสบายดีนะค่ะ

แล้วจะเข้ามา gotokonw บ่อยๆค่ะ

..................

เจ๊ปุ๊

สวัสดีปีใหม่และขอบคุณค่ะ

Ico48 เสนาะ

ดีใจเจ๊ปุ๊ มาทายทัก อ๋อ ติดเอฟบี นี่เอง

Ico48 เจ๊ปุ๊

ปูเข้าเอฟบี ทีไร ไวรัสลง เลยอยู่นานไม่ได้ค่ะ

แค่ห่วงหา และอาทร ปลอดภัยทุกเส้นทางเน้อเจ๊

ขอบคุณบันทึกแสลงหลวง อ่านแล้วโดนใจ อยากไปเลยค่ะ

Ico48 นาย เพชร พรหมสูตร์

แวะมาสวัสดีปีใหม่ครับ คุณปู..(ช้านิดแต่ก็มาด้วยใจครับ.. )

และขอฝากกลอนมาอวยพรด้วยครับ

--------------------------------

แวะทัยทายด้วยใจคารวะ
หลายวาระพลาดเรื่องดีจำห่างหาย
โนตบุ๊คเสียเน็ตเน่าบ่อยงานมากมาย
เลยทำให้อดติดตามงานดีดี
--------------------------------

ปีใหม่นี้วอนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
จงสถิตประทานพรตัวท่านนี้
ทั้งหน้าที่การงานเงินมากมี
โรคอย่ามีภัยอย่ามาพาลลี้ไกล

-------------------------------
ให้ท่านนั้นมีกำลังกายใจยิ่ง
สู้ทุกสิ่งอุปสรรค์อย่าหวั่นไหว
เป็นที่รักของประชามิตรมากมาย
ตลอดไปตลอดปีมะโรงเทอญ..

ขอบคุณค่ะพาดีซอ

Ico48

ขอให้พรกลับไป ทวีคูณ สุขี มีฝันที่เป็นจริง นะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี