อโลภะยา  ปรมาราภา 

            ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ  เป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหา  แต่โดยสัจธรรมแล้วก็คงไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  ดังเช่น  ตัวผมที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้  ซึ่งประสบกับไข้หวัดใหญ่  เนื่องจากก่อนหน้านั้นหักโหมกับการทำงาน  มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ  ประกอบกับไม่มีเวลาออกกำลังกาย  จึงทำให้ร่างกายอ่อนแอ  โรคไข้หวัดใหญ่จึงเข้าแทรกซ้อนทันที  แล้วต้องทุกข์ทรมาน  เจ็บระบบไปทั้งตัว  เสียทั้งเงิน  เสียทั้งเวลา 

             ด้วยเหตุนี้  จึงใคร่ขอฝากความปรารถนาดีถึงพี่น้องชาว  KM.  ทุกท่านให้รักษาสุขภาพตัวเอง  อย่าหลงระเริงทำงานจนลืมเป็นห่วงสุขภาพของตัวเอง  มิฉะนั้นจะเป็นดังเช่นที่ผมกำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ 

ขอบคุณครับ

อุทัย        อันพิมพ์

30  สิงหาคม  2549