น่านเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนำท่วมมากดิฉันขอส่งกำลังใจไปช่วยนะคะ