ฝนมาพร้อมกับความชุ่มชำขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความโหดร้ายหากมากเกินจำเป็น ในภาคเหนือและอีสานของไทยเราได้รับผลกระทบจากการที่ฝนได้ตกมากเกินจำเป็นทำให้น้ำท่วม สงสารคนไทยที่กำลังลำบากในเรื่องนี้เหลือเกินค่ะ

                        ขอส่งกำลังใจไปช่วยนะคะ