เขาพระวิหารเป็นโบราณสถานที่อยู่ในเขตของประเทศเขมรแต่คนไทยสามารถขึ้นไปชมความงามได้อย่างสะดวกยิ่งกว่าประเทศเขมรเองเสียอีกเพราะว่าทางขึ้นเขานั้นอยู่ในทางประเทศไทยดิฉันประทับใจในโบราณสถานแห่งนี้มากเพราะมีความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ดิฉันรู้สึกทึ่งในความพยายามของคนสมัยก่อนที่สามารถสร้างสื่งที่คนรุ่นหลังทึ่งและคิดว่าจะเป็นมรดกของโลกอีกชิ้นหนึ่งที่ควรแก่การช่วยกันรักษาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือเขมร เชิญไปชมนะคะที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษคะ