วันนี้มีคำศัพท์ที่คนอีสานมักคุ้นเคยหรือชอบพูดเล่นกันเป็นประจำ คือ คำว่า "ก่อด่อ" สำเนียงภาษาอีสานจริง ๆ จะอ่านว่า "กอดอ"  เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า อาการยื่นออกมา หรือ โผล่ขึ้นมาของสิ่งเล็ก ๆ และสั้น  แต่ถ้าเป็นอาการยื่นออกมา หรือโผล่ขึ้นมาของสิ่งใหญ่จะใช้คำว่า "โก่โด่"  แทน   คำศัพท์ 2 คำนี้เป็นคำสามัญธรรมดาทั่วไป ที่คนอีสานใช้อธิบายลักษณะอาการที่พบเห็นเพื่อสื่อให้คนอื่นทราบ ไม่ใช่คำทะลึ่งหรือไม่สุภาพแต่อย่างใด คนภาคอื่นโปรดอย่าเข้าใจผิดนะคะ