ความร่วมมือ วจส. - สคส.

ความร่วมมือ วจส. - สคส.

           วันที่ 29 ก.ย.48 บ่าย   ผมไปร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) www.thaiknowledge.org   ซึ่งมีครูสุรินทร์  กิจนิตย์ชีว์ เป็นประธาน     มีประเด็นที่ วจส. กับ สคส. จะร่วมมือกันได้ดังนี้

1. ความร่วมมือกันสร้างนักจัดการความรู้ท้องถิ่น   ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันหมดว่าเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทย   ดังนั้นผมจึงได้เชิญคุณชัชวาลย์  ทองดีเลิศ  ผอ. วจส.   และ/หรือคุณวีระ  นิจไตรรัตน์ เข้าร่วมประชุมภาคีจัดการความรู้ท้องถิ่นที่ สคส. ในวันที่ 18 ต.ค.48   เรื่องนี้ขอให้คุณอ้อมกรุณาส่งหนังสือเชิญท่านทั้งสอง   และจัดวาระเพื่อพิจารณาเรื่อง  ความร่วมมือพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่น ("คุณอำนวย") ด้วย
2. ทาง วจส. มีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แผนแม่บทชุมชนใน 36 แห่ง   เป็นเวลา 6 เดือนและจบไปแล้ว   คณะกรรมการอยากเห็นชุมชนที่ทำต่อเนื่องด้วยตนเองแม้โครงการของ วจส. จบ   ผมเสนอให้รอให้โครงการจบไปสัก 6 เดือน   แล้ว วจส. เข้าไปค้นหาชุมชนที่ยังทำต่อเนื่อง   เชิญมาจัดตลาดนัดความรู้แผนแม่บทชุมชนแบบทำเป็นชีวิตประจำวันของชุมชน   โดย สคส. ยินดีร่วมมือจัดวิทยากร KM และร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน   เรื่องนี้มอบคุณอ้อมเป็นผู้ประสานงานกับคุณวีระ  นิจไตรรัตน์

          ที่จริง วจส. กับ สคส. มีลู่ทางร่วมมือกันได้มากมาย   เราจะคุยกันเพื่อหาทางให้เกิดความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้ของชุมชน

วิจารณ์  พานิช
  29 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)