ระบบกับนโยบาย

ระบบกับนโยบาย

           วันที่ 26 ก.ย.48   ผมเข้าร่วมประชุมเวทีนโยบายสาธารณะ   เรื่อง "นโยบายเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน"   วันที่ 27 ก.ย.48 เข้าประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ   ผมสังเกตเห็นว่าคนไม่เข้าใจความหมายของคำว่าระบบกับคำว่านโยบาย   หรืออาจกล่าวต่อไปได้ว่าเราคิดเชิงระบบ   และคิดเชื่อมสู่นโยบายไม่ค่อยเป็น

           สงสัยว่าเราคิดแบบแยกส่วนจนเคยชิน   จึงคิดแบบเชื่อมโยงเป็นระบบ   มองเห็นภาพใหญ่ไม่เป็น   และมักคิดอยู่ที่จุดกระทำ   คิดโยงสู่เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กติกาที่เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมไม่ค่อยเป็น

           ไม่ทราบว่าผมมีวิตกจริตมากไปหรือไม่

       วิจารณ์  พานิช
         27 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)