การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2549

การสำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ. 2549
วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ โดยกำหนดแผนที่จะดำเนินการสำรวจทุก 2 ปี เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านธุรกิจ ลักษณะ
โครงสร้างของธุรกิจและค่าใช้จ่าย รวมทั้งผลประกอบการของกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์
มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
ข้อมูลที่จะได้รับจะเป็นประโยชน์สำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวางแผนพัฒนากิจกรรรมด้านโรงแรมและเกสต์เฮาส์ต่อไป
ปัญหาและอุปสรรค
  • ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจาก เป็นผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาล
  • เจ้าของสถานประกอบการกลัวว่าข้อมูลจะไม่เป็นความลับ
  • หลีกเลี่ยงที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับรายได้ เนื่องจากเกรงภาครัฐเข้ามาจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
  • ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีการสำรวจบ่อย และหลายโครงการโดยอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่มาสำรวจข้อมูลไปแล้ว
  • เจ้าของสถานประกอบการไม่เก็บแบบสำรวจเอาไว้ เมื่อถึงเวลานัดเจ้าหน้าที่ไปเก็บแบบแจ้งว่าแบบสำรวจหายไปทำให้เสียเวลาต้องวางแบบสำรวจใหม่และต้องเดินทางไปเก็บหลายครั้ง
  • เจ้าของสถานประกอบการไม่มีความเกรงกลัว “พระราชบัญญัติสถิติ” ไม่ยอมให้ความร่วมมือ ไม่กรอกแบบสอบถาม และให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เลยทำให้ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
การปฏิบัติงานสนามในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การปฏิบัติงานและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก บางพื้นที่น้ำท่วมทำให้การปฏิบัติงานก็เกิดความล่าช้าตามไปด้วยแต่ถึงอย่างไร
ก็ตามสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร ก็จะนำมาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลนั้นไปพัฒนาประเทศต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน STATCHUMPHON

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 47201, เขียน: 30 Aug 2006 @ 11:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาเยี่ยมครับ
 • เขาว่ากันว่าคนไทยต้องการเอาหลักเขาหาตัวไม่ยอมเอาตัวไปหาหลัก.....