กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสำคัญอย่างไรต่อตัวเรา?

"กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล"หมายความว่าไง?
หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า กฎหมายขัดกัน มาบ้างแล้วและอาจจะสงสัยว่า กฎหมายขัดกันมันคืออะไรหรือ?  นักศึกษากฎหมายคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า กฎหมายขัดกันก็หมายความถึง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั่นเอง  แล้วกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลล่ะ มันหมายถึงอะไร?  มันหมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ กฎหมายภายในแห่งรัฐกันแน่  เพราะฟังจากชื่อแล้วอาจจะทำให้รู้สึกงงงวย สับสน ว่า ชื่อเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ทำไมต้องมีคำว่าคดีบุคคล มาเกี่ยวข้องด้วยล่ะ  เพราะถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็น่าจะหมายความถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของรัฐเสียมากกว่า  ไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวบุคคลเลย   

ซึ่งถ้าหากเราได้มีโอกาสได้ศึกษาวิชานี้ จะเห็นได้ว่า วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนี้เป็นวิชาที่ศึกษาถึงกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนที่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะระหว่างประเทศในทุกๆด้านของการจัดสรรเอกชนในทางระหว่างประเทศ ทั้งโดยสัญชาติและภูมิลำเนา การกำหนดสิทธิหน้าที่และสถานภาพของบุคคลในทางระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายและวิธีการระงับข้อพิพาทของบุคคลในทางระหว่างประเทศ โดยการศึกษาหลักทั่วไปและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถจำแนกนิติบุคคล และได้รู้ถึงการได้สิทธิหรือสถานะของคนต่างชาติ  อำนาจในการพิจารณาของศาล รวมไปถึงในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน    คำถามต่อมาที่เกิดขึ้น คือ เรียนกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลไปแล้วมีประโยชน์อะไรต่อเราล่ะ? หลายคนคงมีความคิดเห็นแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าคิดว่า วิชานี้มีประโยชน์ต่อเราในหลายๆด้าน

1) เพื่อให้เราเข้าใจประเด็นและปัญหาทางกฎหมายในกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ สิทธิและสถานะของคนต่างชาติ  ได้รู้ว่าในการที่เราเป็นคนชาติของรัฐเจ้าของสัญชาติของเรานั้น เราจะได้รับสิทธิอะไรบ้าง  ได้เห็นประเด็นปัญหาของบุคคลที่ไร้สัญชาติ รวมไปถึง ปัญหาของบุคคลเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้องๆ แต่ทว่าความจริงแล้ว ปัญหาที่เกิดตามมาจากการเป็นบุคคลเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง  นอกจากนี้ยังมีปัญหาบุคคลต่างด้าวที่ต่างก็พากันเข้ามาหาทำงานทำในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งความรู้จากวิชานี้จะช่วยในการจัดการคนต่างด้าวรวมถึงครอบครัวของคนต่างด้าวเหล่านั้นอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสังคมตามมา2) เพื่อเข้าใจประเด็นและปัญหาทางกฎหมายในทางกฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย ที่ว่าหากเกิดการกระทำความผิดในลักษณะที่มีความเป็นระหว่างประเทศมาเกี่ยวข้องขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สัญญา สถานภาพบุคคล ครอบครัว มรดก และทรัพย์สินที่มีองค์ประกอบต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวพัน จะต้องนำกฎหมายภายในแห่งรัฐของประเทศใดมาใช้บังคับแก่คดีที่เกิดขึ้นนั้น3) เพื่อเข้าใจการพิจารณาคดีของเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ว่ามีกระบวนการ ขั้นตอนอย่างไร

4) เพื่อเข้าใจประเด็นและปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีอาญา

           

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์แก่ตัวเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยก็ว่าได้

นางสาวปานจิตร  พุ่มประดับ นักศึกษาปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสำคัญอย่างไรต่อตัวเรา

หมายเลขบันทึก: 47197, เขียน: 30 Aug 2006 @ 10:45 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 17:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)