ตำบลนิคมพัฒนา  กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มีโรงงานรับซื้อปาล์มน้ำมัน ในอดีต ทะลายปาล์มเปล่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงาน และนำไปทิ้ง  เมื่อทะลายปาล์มน้ำมันเกิดการย่อยจะมีเชื้อเห็ดเกิดขึ้น คล้ายเห็ดฟางที่มีขายในท้องตลาด จึงมีการนำมาบริโภค จากนั้นปี 2535 - 2540 โรงงานได้ให้คำแนะนำในการเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มให้กับเกษตรกรที่มาผลผลิตปาล์มน้ำมันและเกษตรกรใกล้เคียง และมีการขยายผลโดยทางโรงงานบริการบรรทุกทะลายปาล์มเปล่าให้ฟรี

               ปี พ.ศ. 2540  นายปลื้ม  เสียงดัง ได้ให้งบประมาณ ริเริ่มจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มให้กับคนงานในสวนยางพาราของตนเองและเกษตรกรใกล้เคียง จำนวน  10 ราย เพื่อเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการกรีดยางพารา จนปัจจุบัน มีกลุ่มเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มในสวนยางพาราเพิ่มขึ้น ทำให้มีการซื้อขายทะลายปาล์มเปล่าเพื่อนำไปใช้ในการเพาะเห็ดมากขึ้น ทะลายปาล์มเปล่าจากสิ่งเหลือใช้กลายเป็นวัตถุดิบที่มีค่า เป็นที่ต้องการ