การใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของแต่ละคนไปแล้ว