ขอชื่นชมและต้องขอขอบคุณ gotoknow ที่ได้เปิดโอกาสให้ กลุ่มปฏิบัติการสอน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ในสิ่งที่ดี ๆ ให้กันและกัน เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ไปสู่โลกอันกว้างไกล