เมื่อ  24 ส.ค.49  ผมได้รับโทรศัพท์จาก จนท.สคส. ขอให้ช่วยเป็นแกนชักชวนพรรคพวกที่ทำจัดการความรู้ กศน. ให้เอางานที่ทำได้ดีได้เด่นมาออกงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ซึ่ง สคส.ตั้งชื่องานครั้งนี้ว่า "ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จะมีห้องเครือข่ายการจัดการความรู้ กศน. ให้ห้องหนึ่งครับ
         ผมบอก จนท.สคส.ท่านนั้นไปว่า ยินดีมาก แต่......มีแต่ครับ แต่เนื่องจากเป็นงานระดับชาติ จะต้องค้นหา จับภาพ เครือข่าย กศน.ที่ทำดีทำเด่นทั้งประเทศ มันจะเกินความสามารถที่ผมจะทำได้ พอดีว่าเรื่องนี้ กศน.เพิ่งจะจัดอบรม KM กศน.จังหวัดนำร่อง 36 จังหวัด ผมเลยปะติดปะต่อเรื่องราว ซึ่งเรื่อง KM นี้อยู่ในความดูแล ของผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และ ผอ.สุประณีต ยศกลาง ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร ทั้งสองท่านนี้เป็นเพื่อนผมตอนเรียนที่จุฬาฯ ผมเลยให้เบอร์โทร.ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ แก่ จนท.เขาไป ซึ่งต่อมาผมโทร.ไปถาม ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ก็ได้รับคำตอบว่าคุยกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ผมก็โทร.บอก ผอ.สุประณีต ยศกลาง ว่าให้เตรียมรับงานใหญ่....ใหญ่ระดับมหกรรม ฟังเสียงท่านจับอารมณ์ได้ว่าทั้งดีใจและตื่นเต้นครับ
        เบอร์โทร.ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ 018409149
        เบอร์โทร.ผอ.สุประณีต ยศกลาง 098469485
        ผมจึงขอส่งสัญญาณมายังเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว กศน.ช่วยกันติดตามข่าวสารมหกรรมจัดการความรู้นะครับ   จาก สคส.www.kmi.or.th หรือจาก บล็อก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช KMI Thailand พร้อมๆกับช่วยกันจับภาพ KM กศน.นะครับ ลปรร.มาที่บล็อกผมก็ได้ครับ