วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ร่วมในชุมชนนี้ เพื่อศึกษาค้นหาความรู้ ในโลกที่ไร้ขีดจำกัด  หวังว่าคงมีเพื่อนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้