การทำ KM เป็นการฝึกฝนคนให้ตาแหลม    สามารถมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น    ภาษาอังกฤษว่า See the invisible. 

   
        ที่จริงฝึกมากกว่านั้น    คือฝึกให้ Hear the silence ได้ด้วย     เพราะในการทำ KM เราไม่ได้สื่อสารกันตื้นๆ แค่ในระนาบทางวัตถุหรือกาย (physical) เท่านั้น    แต่สื่อสารกันในระนาบที่ลึก  ในลักษณะ "จากใจถึงใจ"     หรือในระนาบของจิตวิญญาณ (spiritual) ด้วย

        คนที่ทำ KM จนมีทักษะในระดับ "ทำเป็น" จะรู้สึกได้ในทักษะ See the invisible   และ Hear the silence ที่พัฒนาขึ้นภายในตนเอง     แต่คนที่ไม่มีประสบการณ์ตรงจะเข้าใจยาก หรือไม่เข้าใจ  

        ประสบการณ์สอนผมว่า     ในชีวิตตามปกติของคนเรา  เรารับรู้ความเป็นจริงโดยรอบตัวของเราได้น้อยมาก     กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์เรามีธรรมชาติที่จำกัด    ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่ในมิติที่ลึก    หรืออยู่นอกเหนือขอบเขตสัมผัสตามปกติของคน     แต่ถ้าเราฝึกฝนตนเอง เราจะเพิ่มพูนความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ในมิติที่คนทั่วไปทำไม่ได้    ที่เรียกว่ามีความตื่นตัว ตื่นรู้

        KM คือเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่ช่วยฝึกฝนทักษะในการรับรู้และเรียนรู้       

วิจารณ์ พานิช
๒๑ สค. ๔๙