ข้าพเจ้าชอบอ่านหนังสือธรรมะจากการอ่านทำให้รู้ในสิ่งที่หลายคนไม่รู้  คนเราต้องรู้จักชีวิตว่ามีที่มาก่อนจะมาเกิดอย่างไร  รู้ที่ไปของชีวิตกรรมเป็นสิ่งที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต  จากการอ่านพุทธประวัติทำให้รู้สิ่งที่มีค่าของชีวิต  สิ่งที่ทุกข์ทรมานทำให้เกิดความกลัวชอบการทำบุญดำรงชีวิตตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วปฏิบัติเอาสิ่งที่เรารู้มาสอนเด็ก  พานักเรียนศึกษาที่วัดโดยให้ดูจากภาพต่างๆในโบสถ์  จะทำให้สอนเด็กได้ดีเด็กจะเข้าใจใช้วิธีเล่าเรื่องจากภาพที่วัดยกตัวอย่างให้เห็นเด็กจะเกิดความกลัวการทำไม่ดีเป็นตามธรรมชาติของเด็กเล็กที่มีความสนใจน้อยครูควรสอดแทรกครั้งละน้อยๆก่อน