โอกาสในการพัฒนา

JJ
ผลการประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอกาสในการพัฒนาของศูนย์บริการวิชาการ

 หลังจากที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ (คลิก) ได้เข้ามาเยี่ยมให้คำแนะนำ และ สัมภาษณ์บุคลากร รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ หรือ อาจารย์  แม่ของพวกเรา รวมทั้ง ท่านจีระ ไตรถวิล อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Love Letterข้อเสนอแนะมีดังนี้ครับ

 ๑.บุคลากรสายสนับสนุนมีอัตราการเปลี่ยนงานบ่อยมาก หากได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรมีความมั่นคงในการทำงาน น่าจะเป็นผลดีต่อภารกิจของศูนย์บริการวิชาการ

 ๒.ควรแสวงหาทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อให้สามารถรองรับภาระกิจด้านการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๓.ควรมีจัดทำระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการทำงาน

 ๔.ควรเผยแพร่ความรู้ที่จัดอบรมไปแล้วและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ โดยผ่านเวปไซต์ของศูนย์

 ๕. ควรมีเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ การบริการวิชาการภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

 ในส่วนของศูนย์บริการวิชาการ ได้มีการประเมินคูรภาพภายในจาก คณะผู้ประเมิน นำโดยอดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นท.กำจร มนูปิจุ ร.น และ คณะ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙ มี  รายงานผลสามารถอ่านได่โดย คลิก ที่นี่ครับ

 ผลการประเมินทั้งหมดจะได้นำไปปรับปรุงเพื่อการพัฒนา "งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มนส่วนที่ศูนย์บริการวิชาการ รับผิดชอบที่ โรงแรมสักภูเดือน ในระหว่างวันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๔๙"

 Computerเรียนเชิญ คณะวิชา หน่วยงานทั้งภายใน และ นอกมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน หรือ ท่านผู้ที่สนใจ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#iqa#การประกันคุณภาพภายใน#การประกันคุณภาพการศึกษา๒๕๔๘

หมายเลขบันทึก: 47036, เขียน: 29 Aug 2006 @ 12:14 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  •   เรียนท่านอาจารย์หมอ JJ เรื่องการเผยแพร่ความรู้ที่จัดอบรมไปแล้วและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ โดยผ่านเวปไซต์ของศูนย์ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หลักสูตรของอาจารย์ที่ใช้ในการอบรมเป็นหลักสูตรที่ดีมาก ถ้ามีการเขียนหลักสูตรออกมาเป็นรูปเล่ม มีการบอกข้อดี ข้อเสียของหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม จะมีประโยชน์มากครับผม

  • Roll
เขียนเมื่อ 

 Love Letter เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต

 กราบขอบพระคุณครับ

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้รวบรวมข้อมูลจากการประเมินทั้งที่ศูนย์บริการดำเนินการเอง และ จากผู้ประเมินระดับ มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงแผน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริการวิชาการ ร่วมกับ ม.บูรพา และ ม.มหาสารคาม ในวันที่ ๒-๔ กันยายน ครับ

 รบกวนทุกท่านครับ เสนอความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนามุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ต่อไป