การค้ามนุษย์:อาชญากรรมข้ามชาติ

การร่วมมือและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ได้ส่งแด่ในวันที่1เดือนกรกฏาคมแล้วแต่อยู่ในบล็อกการสะกัดกั้นและการปาบปลามการค้ามนุษย์

              เมื่อกล่าวถึงบทบัญญัติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติฉบับที่53/111 ลงวันที่ 9 ธันวาคม ปี ค ศ 1998 ชึ่งสมัชฌาใหญ่ได้ตกลงสร้างตั้งคณะกำมาธิการเฉพาะกริจระหว่างรัฐบาลขึ้น โดยไม่มีกำหนดอายุความเพื่อจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษา สร้างสนธิสัญญาสากลอันคบชุด เพื่อต้านกับอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองกรค์กร และ สนทนาเกี่ยวกับการสร้างสนธิสัญญาสากลเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าหญิง และเด็ก

                การค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่า เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการระเมีดสิทธิมุนษย์ชนที่ร้ายแรง และเป็นปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของมุนษย์ การที่องการสหประชาชาติ รับรองพิธีสารเรื่องการปราบปราม และลงโทษค้ามุนษย์ โดยเฉพาะการค้าญิงและเด็กชึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญยาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติถือได้ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของประชาคมโลกในอันที่จะร่วมมือกันปราบปรามแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป ถึงอย่างไรก็ตามการดำเนีนงานก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากความสลับชับช้อนของสาเหตุและปัจจัยที่ผลักดันให้มนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามษุนย์ทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับมาให้ความสำคัญแก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ການຄ້າມະນຸດ

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรฐกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขบันทึก: 47028, เขียน: 29 Aug 2006 @ 11:47 (), แก้ไข: 03 Jan 2013 @ 10:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

เขียนเพิ่มต่ออีกซิคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบพี่บุญมี เขียนมาค่ะ (ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ)

 

พี่บุญมี เขียนอีกซิคะ

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจคะ

เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะ ทราบมาว่าลาวก็ประสบกับปัญหานี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าไทย แล้วลาวมีกฎหมายหรือนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ ช่วยเขียนเล่าหน่อยนะคะ