รศ. สุชาตา ชินะจิตร  ผช. ผอ. สกว. ส่งเอกสาร Happy Workplace มาให้พร้อมนามบัตรของ นพ. ชาญวิทย์  วสันต์ธนารัตน์  แพทย์อาชีวเวชศาสตร์  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ประธานคณะทำงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน จ.ชลบุรี

         รศ. สุชาตา  แนบบันทึกมาว่า "ได้แนะนำว่างานที่ทำอยู่นี้  ถ้าใช้ KM มาจับน่าจะทำให้มองเห็นอะไรมากขึ้นได้   เขาจึงขอนำหนังสือนี้มาเรียนอาจารย์ก่อน   แล้วคงจะติดต่อขอความรู้หรือร่วมงานต่อไปค่ะ"

                                 

                                             ปกหนังสือ

         หน้าปกเอกสารนี้ระบุคำขวัญ "คนทำงานมีความสุข  ที่ทำงานน่าอยู่  ชุมชนสมานฉันท์"   ผมอ่านแล้วนึกในใจว่า  แค่กระบวนการ storytelling, deep listening,  dialogue & AI  คนก็เกิดความสุขแล้ว   ถ้าเอาหลักวิชาด้านอาชีวเวชศาสตร์และอื่น ๆ เข้ามาด้วย   เห็นผลตามคำขวัญแน่นอน

         อย่างนี้ต้องสร้าง CoP  เริ่มโดยค้นหา Good Practice มา ลปรร. กัน

         สคส. เรายินดีร่วมมือนะครับ   โดยให้คำแนะนำว่าคุณหมอชาญวิทย์น่าจะคุยกับคุณหมอนันทา  อ่วมกุล  แห่งกรมอนามัย   เพราะคุณหมอนันทามีทีมวิทยากร KM ที่เก่งมาก   สามารถช่วยเป็นวิทยากรออกแบบกระบวนการ ลปรร. Good Practice ที่จะนำไปสู่ CoP ได้สบายมาก   เก่งกว่าทีม สคส. เพราะทีมกรมอนามัยมีความรู้เชิง content ของ Happy 8 ด้วย   จริง ๆ แล้วน่าจะถือเป็นโครงการความร่วมมือกับกรมอนามัยได้เลยเพราะเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเป็นงานของกรมอนามัยอยู่แล้ว

         ความคืบหน้าในการคุยกับทางกรมอนามัยเป็นอย่างไรแจ้งทาง สคส. ด้วยครับ   เราจะส่งทีมไป "จับภาพ" กิจกรรม   เรื่องนี้ สคส. มอบให้คุณจ๋า (ฉันทลักษณ์  อาจหาญ) เป็นผู้ประสานงานครับ

วิจารณ์  พานิช
 25 ส.ค.49