เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา beelucky ได้ไปปลูกป่าที่ภูหินร่องกล้ากับทางคณะ เดินทางไกลมาก เมื่อถึงที่หมาย beelucky ก็ปลูกต้นสนกับต้นพญาเสือโคร่งกับเพื่อนทำเป็นกลุ่ม 6 คน ปลูกเสร็จมีข้าวฟรีให้รับประทานด้วย กับข้าวอร่อยดีเมื่อเวลาผ่านไปอยากรู้ว่าต้นไม้ที่ปลูกจะเจริญเติบโตดีไหม? ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปดู....