การประชุมสัญจรโซนใต้ ครั้งที่ 3/2549 (ต่อ)

ในการประชุม (เครือข่าย) สัญจรของโซนใต้ ซึ่งกำหนดไว้ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือนนั้น จะเริ่มประชุมกันในเวลาประมาณ 09.00น. โดยประธานในที่ประชุมจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตามพื้นที่ที่เป็นเจ้าภาพ สำหรับประธาน (เครือข่าย) นั้นยังไม่ได้มีการตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้กลุ่มต่างๆให้เหตุผลว่า ในการบริหารจัดการนั้นเน้นให้แต่ละชุมชนบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน การที่แต่ละกลุ่มต้องมาร่วมประชุมในแต่ละเดือนนั้นเพื่อที่จะได้แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถามสารทุกข์สุขดิบซึ่งกันและกัน แม้ว่าในความเป็นจริงในส่วนของการบริหารจัดการบางส่วนจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายฯ เช่น ในส่วนของกองทุนกลาง 10% หรือกองทุนทำบุญเพื่อสังคม 1% เป็นต้น แต่การเชื่อมโยงดังกล่าวก็เพื่อความอยู่รอดร่วมกันของแต่ละกลุ่มเท่านั้น กล่าวโดยสรุปก็คือ กลุ่มทางโซนใต้เน้นการจัดการในระดับกลุ่มเป็นหลัก ส่วนการจัดการในระดับเครือข่ายฯนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เวทีการประชุมประจำเดือนจึงเป็นเวทีของการเรียนรู้เป็นหลัก แต่ถ้าหากว่าส่วนไหนที่แต่ละกลุ่มพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการในระดับเครือข่ายฯอาจช่วยได้ ก็จะใช้การจัดการในระดับเครือข่าย นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางโซนใต้ไม่ต้องการที่จะใช้คำว่า "เครือข่าย" ทั้งนี้เพราะในความรู้สึกและประสบการณ์ของกลุ่มที่อยู่ในโซนนี้ เห็นว่า "เครือข่าย" เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน กลุ่มหรือคนที่มาอยู่ร่วมกันในเครือข่ายหนึ่งๆจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อีกนัยหนึ่งก็คือ ต้องเป็นกลุ่มหรือคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน หลักปฏิบัติเดียวกัน จึงมาอยู่ร่วมกัน ซึ่งผลพวงที่ตามมา คือ "เครือข่าย" (อาจ) ถูกมองว่าเป็นการแบ่งแยกทางความคิดหรือการปฏิบัติอะไรบางอย่างได้ สำหรับการประชุม (เครือข่าย) สัญจรของโซนใต้ประจำเดือนสิงหาคมนี้ กลุ่มบ้านเหล่าเป็นเจ้าภาพ ที่ประชุมได้เลือกให้ อ.นวภัทร์ ปัญญาเทพ ประธานกลุ่มวันละบาทบ้านเหล่าให้เป็นประธานในที่ประชุม ในวันนี้เริ่มประชุมในเวลา 09.50น. ที่เริ่มประชุมช้า เพราะ รอกลุ่มพระบาทวังตวง รวมทั้งน้องเอ และพี่นิด ซึ่งเป็นครู กศน.ซึ่งติดภารกิจไปลงกลุ่มตั้งแต่เช้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

Audy
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

หุๆ อ่านเร็วๆ ผ่านๆ กลายเป็น

" การประชุมสัญโจรใต้" ไปซะ

 

หุ มิได้เจตนา 

คำสำคัญ (Tags)

#การประชุม#โซนใต้

หมายเลขบันทึก

46926

เขียน

28 Aug 2006 @ 18:36
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:44
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก